Šola asset managementa

E-Šola ASSET MANAGEMENTA za sodobne proizvodne in infrastrukturne sisteme - Celovito obvladovanje investicij in vzdrževanja strojev, opreme, naprav, nepremičnin … - Slovenski standard SIST ISO 55001

Sistematično strokovno izobraževanje je praktično naravnano in zasnovano tako, da vam bo omogočilo dobro razumevanje in poznavanje celotnega sistema ASSET MANAGEMENTA - predvsem obvladovanja fizičnega premoženja (strojev, opreme, naprav, nepremičnin, …) skladno z usmeritvami aktualnih standardov in tudi s sodobnimi koncepti in praksami na tem področju.

Strokovno izobraževanje je namenjeno:

  • članom vodstev podjetij, ki so odgovorni za obvladovanje premoženja,
  • tehničnim direktorjem,
  • vodjem investicij,
  • vodjem proizvodnje in razvoja,
  • vodjem vzdrževanja,
  • vsem vam, ki vas ta tematika zanima in si želite še poglobiti vaše znanje.

Koristi za udeležence ter program eŠole Asset Managementa boste našli na prvi zunanji povezavi.

Zunanje povezave: E-Šola ASSET MANAGEMENTA za sodobne proizvodne in infrastrukturne sistemeAgencija POTI Z znanjem do ciljaVitko (lean) in agilno podjetje oz. organizacija

Vir: Agencija POTI - Z znanjem do cilja!, Napovednik.com

Naročite se na email listo prireditelja Agencija POTI - Z znanjem do cilja!:
S tem dovoljujete, da vaš email naslov posredujemo prireditelju za potrebe obveščanja o njegovih prihajajočih dogodkih.

Zemljevid