SAMOOSKRBA z električno energijo

SAMOOSKRBA z električno energijo – nova zakonodaja in tehnične zahteve - Nova Uredba, Pravilnik o tehničnih zahtevah, novi Zakon o oskrbi z električno energijo, nova Tehnična smernica ter nova Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje električne energije

Interaktivni strokovni seminar je prilagojen on-line izvedbi. Po vaši prijavi boste prejeli povabilo in natančna navodila za pridružitev k on-line seminarju.
Za vašo prijavo na ta termin vam nudimo 20 % popust.

Na strokovni predstavitvi bodo pojasnjene zakonodajne novosti:
- kdo se po Uredbi lahko samooskrbuje,
- kakšna je lahko moč naprave za samooskrbo,
- priključevanja in obratovanja elektrarn,
- na kakšen način se obračunava proizvodnja/raba električne energije in ostali prispevki,
- kaj je samooskrba večstanovanjske stavbe in kaj skupnost OVE,
- kako lahko svojo električno energijo pridobivajo poslovni objekti, večji odjemalci, …
- kakšne so varnostne zahteve,
- katere morajo izpolnjevati vse naprave za samooskrbo z električno energijo,
- predlog novih Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijsko omrežje električne energije (SONDSEE) ter Navodil za priključevanje in obratovanje proizvodnih naprav in hranilnikov priključenih v distribucijsko elektroenergetsko omrežje,
- novi tehnični smernici s področja nizkonapetostnih električnih inštalacij v stavbah in zaščiti stavb pred delovanjem strele v povezavi s samooskrbo z električno energijo.

V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovni predstavitvi pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Več informacij o interaktivnem on-line izobraževanju in programu na prvi zunanji povezavi.

Zunanje povezave: SAMOOSKRBA z električno energijo nova zakonodaja in tehnične zahteveAgencija POTI Z znanjem do ciljaIzobraževanja s področja energetske učinkovitosti, obnovljivih virov energije, e-mobilnosti

Vir: Agencija POTI - Z znanjem do cilja!, Napovednik.com

Naročite se na email listo prireditelja Agencija POTI - Z znanjem do cilja!:
S tem dovoljujete, da vaš email naslov posredujemo prireditelju za potrebe obveščanja o njegovih prihajajočih dogodkih.

Zemljevid