Predstavitev učne pomoči

  • Kaj: Poučevanje za znanje - posamično poučevanje
  • Kdaj: četrtek, 25.2.2021 od 6.00 do 18.00
  • Kje: Ljubljana
  • Prireditelj: Šola Točka preloma
  • Vstopnina: Brez vstopnine

Študijski predmeti, kot so Upravljalna ekonomika, Metode in tehnike raziskovalnega dela, Finančni management, Poslovna matematika, Finančna matematika, Matematična ekonomika, Poslovne finance, Statistična analiza, Poslovodno in finančno računovodstvo ter podobni gospodarski predmeti visokošolske zahtevnosti, terjajo dobro organizirano učenje. To pomeni sprotne priprave na predavanja in vaje oziroma seminarje, zatem sprotno utrjevanje snovi z reševanjem pretežno računskih nalog, sklepnih nalog ter risanjem in tolmačenjem grafov. Žal pa nas je večina nagnjena h kampanjskemu učenju, zaradi česar se uspešni izpiti "izmuznejo". Kdor torej želi izboljšati svoje učne navade ter v rednem roku z dobrimi ocenami končati študij, je Šola TOČKA PRELOMA pravi naslov zanj/zanjo.  

 

Šola TOČKA PRELOMA

Posamično poučevanje gospodarskih

predmetov visokošolske zahtevnosti

(poučevanje, vaje, inštrukcije, simulacija izpitov, mentorstvo)

 

Pravilna rešitev 

=

Pravilna izbira

Šola TOČKA PRELOMA

(tockapreloma@gmail.com)

Inštrukcije Upravljalne ekonomike;
Inštrukcije Statistične analize in sklepne statistike; Inštrukcije Finančnega managementa;
Inštrukcije Poslovodnega računovodstva;
Inštrukcije Finančnega računovodstva;
Inštrukcije Poslovnih financ;
Inštrukcije Analize poslovanja;
Inštrukcije za pripravo letnih računovodskih poročil; Mentorstvo pri pripravi diplomskih nalog;
Vaje iz slovenskega strokovnega pravorečja za tuje študente in študentke.

 

Vir: Šola Točka preloma, Napovednik.com

Zemljevid