Virtualna razstava Artrum

Vabimo vas na ogled virtualne razstave, ki jo je pripravila doc. dr. Eda Birsa in na kateri so razstavljena likovna dela študentov 2. letnika magistrskega študijskega programa druge stopnje Zgodnje učenje. Pri predmetu Izražanje v umetnosti so poglabljali znanje s področja likovne umetnosti.

Med številnimi vsebinami, s katerimi so se srečali, so kritično analizirali tudi umetniška dela z različnih likovnih področij. Na podlagi spoznanj so načrtovali ter realizirali različne likovne kompozicije v raznovrstnih likovnih tehnikah, pri tem pa nenehno razmišljali o uporabi spoznanega pri delu z otroki v predšolskem obdobju.

Klik do razstave: spletna stran fakultete.

Vir: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Napovednik.com