Marija Prelog: Živi seznam

Marija Prelog sodi med domače ilustratorje, za katere velja, da pri svojem ilustratorskem delu včasih ne potrebujejo stika z literarno predlogo. Cvetlice in ptice, ki jih upodablja z realistično natančnostjo in združuje v pretehtane kompozicijske sestave, pogosto namreč niso botanične oziroma poljudnoznanstvene ilustracije, kakršne srečamo v učbenikih in leksikonih. Lahko imajo status samostojnega likovnega dela, nastalega za predstavitev na razstavi. Osrednja stalnica likovnega rokopisa Marije Prelog je pretanjena risba s svinčnikom ali tušem, ki je dopolnjena z barvnimi svinčniki ali akvarelom.


Razstava je zasnovana kot prostorska postavitev, saj so se živali z ilustracij in iz knjig preselile na zidove ali pa lebdijo v zraku. Izjemno zanimiva pa je tudi vsaka posamezna papirnata žival, ki jo je Marija Prelog izdelala v tehniki kirigami. Je edina slovenska ilustratorka, ki jo uporablja pri svojem delu – na ta način nastale živali so avtorske, kar pomeni, da niso nastale po predlogah. Ustvarjalni postopek, ki se začne z redukcijo izraznih sredstev v obrisno linijo, s katero je Marija Prelog žival izluščila iz kosa papirja, se zaključi z zgibanjem v tridimenzionalni likovni organizem.

Kustos razstave: ddr. Damir Globočnik, umetnostni zgodovinar in likovni kritik

Razstavo smo pripravili v sodelovanju z Društvom likovnih umetnikov Ljubljana

Za obisk razstave priporočamo vožnjo s tirno vzpenjačo.

Zunanje povezave: Več o dogodku na naši spletni strani

Vir: Ljubljanski grad, Napovednik.com

Zemljevid