Spirou4rights

SPIROU4RIGHTS


Desni atrij ljubljanske Mestne hiše
10. 12. 2020–10. 2. 2021


Ob podaljšanju leta stripa do junija 2021 Francoski inštitut v Sloveniji predstavlja "Spirou4Rights", angažirano razstavo o pomenu človekovih pravic, v okviru katere je trideset belgijskih striparjev ilustriralo trideset členov Splošne deklaracije človekovih pravic iz leta 1948.

Razstava, ki so jo ob 70. obletnici Splošne deklaracije leta 2018 prvotno zasnovali Revija Spirou, Visoki komisariat Združenih narodov za begunce in Wallonie-Bruxelles International, je bila izdana v francoščini, angleščini in španščini. Naknadno je bila prevedena v več jezikov, kot sta hrvaščina in danes tudi slovenščina. Revija Spirou, ki jo izdaja založba Éditions Dupuis, je danes ena največjih evropskih stripovskih založb.

Splošno deklaracijo človekovih pravic je na svojem zasedanju 10. decembra 1948 sprejela generalna skupščina Združenih narodov. V čast Mednarodnemu dnevu Človekovih pravic bo razstava na ogled od 10. decembra 2020 v ljubljanski Mestni hiši.

Projekt prireja Francoski inštitut v Sloveniji v sodelovanju s Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani s podporo Wallonie-Bruxelles International in Veleposlaništva Belgije v Avstriji, na Slovaškem in v Sloveniji ter Mesta Ljubljana.
À l’occasion de l’année de la bande-dessinée en France et de son prolongement jusqu’en juin 2021, l’Institut français de Slovénie présente en slovène Spirou4Rights, une exposition engagée sur l’importance des droits de l’Homme, dans laquelle trente auteurs belges de bande-dessinée illustrent les trente articles de la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948.

Initialement présentée par le journal Spirou, le Haut-Commissariat aux Nations Unies pour les droits de l'Homme et Wallonie–Bruxelles International, pour le 70e anniversaire de la Déclaration universelle en 2018, cette exposition est parue initialement en français, en anglais et en espagnol, puis a été traduite dans d’autres langues, comme le croate et désormais le slovène. Spirou Magazine, publié par les Éditions Dupuis, est l'un des principaux éditeurs européens de bandes dessinées.

La Déclaration universelle des droits de l’Homme a été adoptée à Paris le 10 décembre 1948 par l’Assemblée générale des Nations Unies. En hommage à la Journée Internationale des Droits de l’Homme, cette exposition sera présentée à partir du 10 décembre 2020 au sein de l’Hôtel de ville de Ljubljana.

Opération organisée par l’Institut français de Slovénie en coopération avec la Faculté des Lettres de l’Université de Ljubljana avec le soutien de Wallonie-Bruxelles International et de l’Ambassade de Belgique en Autriche, en Slovaquie et en Slovénie ainsi que de la ville de Ljubljana.

Vir: Galerija Kresija, Napovednik.com

Zemljevid