Pozitivna poslovna komunikacija - online predavanj

  • Kaj: Strokovno izobraževanje
  • Kdaj: torek, 24.11.2020 od 9.00 do 12.00
  • Kje: Online webinar
  • Prireditelj: Nlp center
  • Vstopnina: 49 EUR

Kako uspešni boste v svojem življenju, je odvisno predvsem od tega, kako dobro znate komunicirati.
Komuniciramo vsakodnevno; tako doma z družinskimi člani, v službi s sodelavci, na pošti, v trgovini... Ne gre ne-komunicirati. In od načina naše komunikacije (verbalne in neverbalne) je odvisno, ali se bomo z ljudmi okoli nas kaj uspešno zmenili ali pa ne.

V podjetjih je komunikacija življenjska tekočina in najpomembnejše orodje managerja in vodij. Predvsem od komunikaciej je odvisno, ali bo neko podjetje uspešno ali ne. Ali bo delovna klima prijetna, vzpodbudna in produktivna, ali pa bo vladalo napeto ozračje, nelagodnost, slaba volja.

Na delavnici boste spoznali zakonitosti komunikacije ter različne načine uspešnega sporočanja, s pomočjo katerih se boste naučili sporočati na kar se le da učinkovit način. Spoznali boste, kako upravljati s konflikti, kako se jim izogniti, kako komunicirati s težavnejšimi sodelavci. Vse to boste tudi praktično izvajali, saj so naše delavnice izkustveno naravnane in polne praktičnih primerov.

Kaj boste pridobili z udeležbo?
- Dosegli boste razumevanje pomena kvalitetnih odnosov in komunikacije za uspešnost in učinkovitost pri delu ter doseganje zastavljenih ciljev in rezultatov;
- Spoznali boste zakonitosti komunikacije, zakaj prihaja do nerazumevanja in konfliktov, kako učinkovito komunicirati ter kako se izogniti procesom, ki rušijo odnose;
- Razviti načine za ciljno in pozitivno komunikacijo na delovnem mestu, kako se odzvati v različnih situacijah;
- Razviti sposobnost podajanja pohvale in kritike na učinkovit način in tako doprinesti k razvoju posameznika v delovnemu okolju;
- Prilagoditi svoj način sporočanja tudi zahtevnejšim sodelavcem na način, da boste uspeli izraziti svoj vpliv in predati ustrezna navodila;
- Doseči čustveno svobodo in razviti metode aktiviranja pozitivnih stanj;
- Razviti način usklajevanja lastnih ciljev s cilji okolja.

Delavnica bo potekala v online obliki.

Prijave na.

Vir: Nlp center, Napovednik.com