Pod pritiskom - začasno zaprto

Pod pritiskom

Končna razstava 17. generacije šole Svet umetnosti

12. 11. 2020–∞, Galerija Škuc
Umetnici: Maruša Meglič in Sara Rman

Kuratorke: Tia Čiček, Kristina Ferk, Katja Filovski, Lara Mejač, Anja Seničar in Rea Vogrinčič

Mentorica in mentor: Alenka Gregorič in Miran Mohar

Strokovna pomoč pri izvedbi razstave: Miha Kelemina, Lara Plavčak in Asta Vrečko

___________

Datum trajanja razstave je odvisen od vladnih ukrepov – obrazstavni program in novosti glede možnega ogleda razstave lahko spremljate na spletni strani in družbenih omrežjih Galerije Škuc in SCCA-Ljubljana.

___________

Razstava Pod pritiskom v ospredje postavlja odnos do materialnosti. Predstavlja dela Maruše Meglič in Sare Rman, ki eksperimentirata z materiali in preizkušata njihove zmožnosti. Pri obeh igra pomembno vlogo proces, v katerem raziskujeta krhkost, vzdržljivost, prilagodljivost in ireverzibilnost materiala. Nepredvidljivost samega procesa in izbire uporabljenih materialov dopušča možnost napak, hkrati pa narekuje vsebino umetniškega dela. Vzporednice v odnosu do materiala samega lahko najdemo tudi v dojemanju prostora, v katerega umetniško delo postavita. Umestitev v prostor sooblikuje posamezna umetniška dela in vsaka nova postavitev vsebinsko nadgrajuje že vzpostavljeno vsebino del. Soočenje del umetnic v Galeriji Škuc oblikuje nove vsebinske povezave, ki temeljijo na premisleku o materialnosti, in nam na ta način omogoča večplastno razumevanje del.

Več o razstavi: 

___________

Maruša Meglič (1989) je leta 2018 magistrirala na oddelku za slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. Svoja dela je predstavila na več skupinskih in samostojnih razstavah tako v lokalnem kot tudi v mednarodnem prostoru: Success is looking for a good place to stay (DLUL, 2019), Trude Johansen & Maruša Meglič (MGLC, Ljubljana, 2018), Every Man Is A Lonely Island (Galerija Alkatraz, Ljubljana, 2018), Skin Deep (HOoST, Ljubljana, 2017), Warm Heart Faint of Heart (Chalton Gallery, London, 2016), Umetnik potrebuje le malo (KIOSK Kino Šiška, Ljubljana, 2015), Nekaj rožnatega (Bežigrajska galerija, Ljubljana, 2013). Je prejemnica Nagrade Essl Art Award CEE 2015.

Sara Rman (1992) po diplomi iz fotografije pod mentorstvom prof. Petra Koštruna na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani nadaljuje študij na magistrskem programu. Leta 2017 je za svoje diplomsko delo Svobodni duh časa prejela nagrado za izjemne študijske dosežke 2016/2017. Njena dela so bila predstavljena na skupinskih razstavah v Sloveniji in v mednarodnem prostoru: Samo-dopolnjevanja (Galerija Alkatraz, Ljubljana, 2019), Eat this! (Galerija Račka, Celje, 2019), Haunted House of Horror (London, Velika Britanija), Retro (Fotofest Košice, Slovaška), After all (Krakov, Poljska). Leta 2017 se je v Košicah na Slovaškem samostojno predstavila z razstavo Swallow Your Pride.

 

Under Pressure

Final exhibition of the 17th generation of the World of Art School

12 November 2020 – ∞, Škuc Gallery

Artists: Maruša Meglič and Sara Rman

Curators: Tia Čiček, Kristina Ferk, Katja Filovski, Lara Mejač, Anja Seničar and Rea Vogrinčič

Mentors: Alenka Gregorič and Miran Mohar

Advisory role in the implementation of the exhibition: Miha Kelemina, Lara Plavčak and Asta Vrečko

___________

The date of the exhibition depends on government measures – the exhibition programme and news regarding the possible viewing of the exhibition will be available on the websites and social networks of Škuc Gallery and SCCA-Ljubljana.

___________

The exhibition Under Pressure brings to the fore the attitude towards materiality. It presents the works of Maruša Meglič and Sara Rman, who experiment with materials and examine their capabilities. In the work of both artists, an important role is played by the process that explores the fragility, durability, adaptability and irreversibility of materials. The unpredictability of the process and the choice of the materials used allow for the possibility of mistakes, while at the same time dictating the content of the artwork. Parallels in the relationship with the material itself can also be found in the perception of the space into which the artists install the artwork. The placement in the space co-creates the individual artworks and the already established content of the works is meaningfully supplemented by each new installation. The confrontation of the works by the two artists at Škuc Gallery establishes new connections that consider materiality, hence allowing us to understand the works in a multifaceted way.

More about the exhibition: 

___________

Maruša Meglič (1989) obtained a master’s degree in the Department of Painting at the Academy of Fine Arts and Design in Ljubljana in 2018. She has presented her work in several group and solo exhibitions both in the Slovenian and the international arena: Success is looking for a good place to stay (DLUL, 2019), Trude Johansen & Maruša Meglič (MGLC, Ljubljana, 2018), Every Man Is A Lonely Island ( Alkatraz Gallery, Ljubljana, 2018), Skin Deep (HOoST, Ljubljana, 2017), Warm Heart Faint of Heart (Chalton Gallery, London, 2016), An Artist Needs Very Little (KIOSK Kino Šiška, Ljubljana, 2015), Something Pink (Bežigrad Gallery, Ljubljana, 2013). She is the recipient of the Essl Art Award CEE 2015.

Sara Rman (1992) is continuing her studies for a master’s degree at the Academy of Fine Arts and Design of the University of Ljubljana after graduating in Photography under the mentorship of Prof. Peter Koštrun. In 2017, she received the 2016/2017 Outstanding Academic Achievements Award for her dissertation Free Spirit of Time. Her works have been presented at group exhibitions in Slovenia and internationally: Self-Development (Alkatraz Gallery, Ljubljana, 2019), Eat this! (Račka Gallery, Celje, 2019), Haunted House of Horror (London, Great Britain), Retro (Fotofest Košice, Slovakia), After all (Krakow, Poland). She presented herself independently in Košice, Slovakia, with the exhibition Swallow Your Pride in 2017.

 

Razstavo sta omogočila: Ministrstvo za kulturo in mestna občina Ljubljana

 

Vir: Društvo ŠKUC, Napovednik.com

Izpostavljeni ustvarjalci: Maruša Meglič, Sara Rman

Zemljevid