Jesenske počitnice: SŠOF / Umetniška gimnazija

INTENZIVNE PRIPRAVE NA SPREJEMNI IZPIT

JESENSKE POČITNIC

26. OKTOBER – 30. OKTOBER 2020


Tečaj bo potekal v dopoldanskem času med 9:00 in 12:30 uro s pol urnim odmorom ob 10:30 na navedene dneve: 26. 10., 27. 10., 28. 10., 29. 10. in 30. 10. po 4 šolske ur. Cena vključuje celoten MATERIAL in SKRIPTO ter znaša 250 EUR. Na koncu tečaja prejmete DIPLOMO. Vsi izdelki narejeni na tečaju so last tečajnika.

SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO, UMETNIŠKA GIMNAZIJA 

TEHNIK OBLIKOVANJA:

- GRAFIČNO OBLIKOVANJE
- OBLIKOVANJE UPORABNIH PREDMETOV
- MODNO OBLIKOVANJE
- FOTOGRAFSKI TEHNIK

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – LIKOVNA SMER
 

Tudi letos 2020 so naši tečajniki, ki smo jih pripravljali na likovni sprejemni izpit za Srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo / Umetniško gimnazijoizdelali z odliko. Čestitamo! Tečajniki, ki naše tečaje obiskujejo tedensko celoten semester na sprejemnih izpitih dosežejo 100% uspeh.

Kdaj so sprejemni izpiti? Likovni sprejemni izpiti so po zimskih počitnicah v marcu.

Tečajniki bodo risali po modelu in se seznanili z viziranjem, perspektivo in geometrijskimi liki. Uvedli vas bomo v zakonitosti barv, se preizkusili v ploskovno-barvni kompoziciji. Pozornosti bomo namenili tudi prostorsko-konstrukcijskim nalogam iz papirja ter grafično – oblikovalskimi nalogami.

PREIZKUS LIKOVNE NADARJENOSTI

Kandidati za vpis morajo v marcu opraviti preizkus likovne nadarjenosti-sprejemni izpit. Ta preverja likovno nadarjenost in je prilagojen nivoju devetošolcev. Preizkus je enak za vse smeri. Naloge so štiri in preverjajo različne vidike likovne nadarjenosti:

 

1. naloga je risanje po modelu (A3 format, svinčnik)

 

2. naloga je domišljijska (različne tehnike)

 

3. naloga preverja uporabo barv (naloga s tempera barvami)

 

4. naloga preverja prostorske sposobnosti (manjša skulptura iz papirja)

Z vsako nalogo lahko kandidat prejme 10 točk. Da je preizkus uspešno opravljen, mora biti seštevek točk vseh nalog skupaj vsaj 20.

Uspešno opravljen preizkus še ni zagotovilo, za sprejem na šolo. Tako kot na vse druge šole, ki imajo omejitev vpisa, je pomembno, da ima kandidat dovolj točk, ki so seštevek točk uspeha v 7., 8. in 9. razredu. Spodnja meja za sprejem na šolo je vsako leto nekoliko drugačna, kar pa ne pomeni, da mora biti kandidat, če želi biti sprejet na šolo, v vseh treh letih le odličen.

Vsi, ki pri nas obiskujete tečaj priprave na sprejemni izpit imate pred sprejemnimi izpiti dva konzultacijska termina, ki sta brezplačna. O terminu Vas obvestimo po elektronski pošti. Konzultacije so namenjene, da se posvetujete – kaj vprašate in pregledamo risbe. Termina sta v februarju in marcu 2021.

šola art:tečaji
Miklošičeva cesta 38
1000 Ljubljana

sola@art-tecaji.com
art-tecaji.com
tel. 041 516 760


art:tečaji je šola za risanje, slikanje, keramiko, kiparstvo, kaligrafijo, pisavo copperplate, nakit, oblikovalske računalniške tečaje ter pripravo devetošolcev na Srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo: Umetniško gimnazijo in dijakov na fakultete likovne smeri; 1: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, 2: Pedagoška fakulteta, 3: Biotehniška fakulteta, 4: Fakulteta za arhitekturo, 5: Naravoslovnotehniška fakulteta, 6: Fakulteta za gradbeništvo, 7: Fakulteta za dizajn in 8: Zdravstvena fakulteta.

Vir: Šola art:tečaji, Napovednik.com

Zemljevid