Arh.edu Prakse arhitekturnega izobraževanja

Razstava o praksah arhitekturnega izobraževanja v preteklosti in danes, ki skozi konvencionalne in alternativne modele izobraževanja na Fakulteti za arhitekturo prikazuje, kako se je skozi 100 let njenega obstoja generiralo arhitekturno znanje znotraj in izven obstoječih institucionalnih okvirjev.

Zunanje povezave: Muzej za arhitekturo in oblikovanje

Vir: Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Napovednik.com

Zemljevid