Čigavo delo je spreminjanje kulturnih vzorcev?

Ivana Djilas in Renata Salecl bosta v pogovoru preizprašali odnos do drugačnosti v slovenskem okolju. Vprašali se bosta, kako otrokom nehote prenašamo stereotipe o rasi, spolni usmerjenosti in položaju žensk. Še posebej bosta izpostavili vlogo umetnosti v spreminjanju kulturnih vzorcev. V pogovoru bosta nanizali primere iz osebnih izkušenj in literature, ki bodo pomagali osvetliti zagate z raznimi vrstami izključevanja, s katerimi se srečujemo v Sloveniji.

Predavanje bo potekalo v Linhartovi dvorani z neposrednim video prenosom v druge dvorane Cankarjevega doma.

Neposredni prenos plenarnega predavanja bo na 3. programu Radia Slovenija – ARS.

Dogodek sodi v skupno akcijo TVU 2020: Migracije in izzivi večkulturnosti. Posnetek predavanja bo objavljen na spletni strani TVU 2020.

Zunanje povezave: Kulturni bazar 2020Skupna akcija TVU: Migracije in izzivi večkulturnosti

Vir: Andragoški center Slovenije, Napovednik.com

Zemljevid