Tečaj ALUO unikatno oblikovanje / art:tečaji

PRIPRAVA NA LIKOVNI SPREJEMNI IZPIT

AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE SMER INDUSTRIJSKO IN UNIKATNO OBLIKOVANJE 

SMER UNIKATNO OBLIKOVANJE 

Tridimenzionalni kompozicija
Vaje sposobnosti oblikovanja plastičnih teles in uskladitev posameznih elementov v skupno kompozicijo.


Modeliranje v glini
Namen naloge je preverjanje sposobnosti oblikovanja v materialu.

Oblikovanje konstrukcije iz različnih materialov
Iz materialov, kot so letvice, žica, vrvica, cevi, bomo izdelali preprosto konstrukcijo. To so vaje likovne kompozicije, trdnosti konstrukcije, ekonomike gradnje in strukturne razgibanosti.

Inovativna rešitev znanega problema in zagovor rešitve
Predmet bomo na domiseln način uporabili, izkoristili njihove lastnosti in oblikovali novi predmet z jasno opredeljeno funkcijo. Projektno zamisel bomo prikazali tudi na skicah in predstavili s kratkim besedilom. Rešitve bomo iskali v materialih, za sestavljanje in razumevanje gradnje, za interpretacijo likovnega jezika, ekonomiko gradnje, strategijo izdelovanja in za konstrukcijsko logiko.

Študijska risba oblečene figure v prostoru
Vaje sposobnosti opazovanja in risarske spretnosti. Z risbo se predstavi figuro z upoštevanjem perspektive in vseh elementov, ki morajo biti med seboj usklajeni, in ustvari iluzijo prostornosti.

Število tečajnikov: 7 oseb

Čas trajanja in cena:

KRATKI / 250 EUR, 7 tednov
SEMESTRSKI / 720 EUR, september – december ALI oktober – januar ALI januar – april ALI februar – maj
LETNI / 1200 EUR, september – maj ALI oktober – junij
Material za tečaj je v celoti vštet v ceno.

TERMIN: enkrat na teden po tri šolske ure

 

Vsi, ki pri nas obiskujete tečaj priprave na sprejemni izpit imate pred sprejemnimi izpiti dva konzultacijska termina, ki sta brezplačna. O terminu Vas obvestimo po elektronski pošti. Konzultacije so namenjene, da se posvetujete – kaj vprašate in pregledamo risbe. Termina sta v maju in juniju 2021.

 

šola art:tečaji
Miklošičeva cesta 38
1000 Ljubljana

sola@art-tecaji.com
art-tecaji.com
tel. 041 516 760


art:tečaji je šola za risanje, slikanje, keramiko, kiparstvo, kaligrafijo, pisavo copperplate, nakit, oblikovalske računalniške tečaje ter pripravo devetošolcev na Srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo: Umetniško gimnazijo in dijakov na fakultete likovne smeri; 1: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, 2: Pedagoška fakulteta, 3: Biotehniška fakulteta, 4: Fakulteta za arhitekturo, 5: Naravoslovnotehniška fakulteta, 6: Fakulteta za gradbeništvo, 7: Fakulteta za dizajn in 8: Zdravstvena fakulteta.

 

Vir: Šola art:tečaji, Napovednik.com

Zemljevid