Ljubljanski izobraženci skozi čas

  • Kaj: Besedne postaje 2020
  • Kdaj: torek, 22.9.2020 ob 18.00
  • Kje: Na spletu, Ljubljana
  • Objavil: Napovednik.com
  • Vstopnina: Brez vstopnine

Filozofska fakulteta v Ljubljani obvešča:


Alojz Cindrič, Ljubljanski izobraženci skozi čas

(Znanstvena založba Filozofske fakultete UL, Založba ZRC)


Sodelujeta: doc. dr. Alojz Cindrič in prof. dr. Martina Ožbot


Knjiga Ljubljanski izobraženci skozi čas. Izobraževanje Ljubljančanov na dunajski univerzi (1392–1917), ki je nastala ob 100-letnici Univerze v Ljubljani, prinaša bogate podatke o tistih Ljubljančanih, ki so iskali učenost na tujih univerzah. Raziskava namreč prinaša nova spoznanja o oblikovanju intelektualnih elit v Ljubljani. Avtor v pogovoru predstavi ključne podatke in zanimivosti, ki jih je razkrilo obsežno arhivsko gradivo, npr. kako je nihal vpis glede na obdobja in zgodovinske dogodke, katere univerze oz. fakultete so izbirali, kako uspešni so bili po koncu študija, iz katerega socialnega okolja so izhajali in podobno.
 

 

Vir: Napovednik.com

Izpostavljeni ustvarjalci: Alojz Cindrič, Martina Ožbot

Video