Maša Kagao Knez: Yaamaam

Maša Kagao Knez

YAAMAAM, ker je bilo, kar je bilo / YAAMAAM, what was, it was

plesna predstava / a dance performance

 

Avtorstvo, koreografija in izvedba / Authorship, Choreography and Performance: MAŠA KAGAO KNEZ

Dramaturgija / Dramaturgy: JOSEPH NZOBANDORA – JOSE

Kostumografija / Costume Design: JELENA PROKOVIČ

Oblikovanje svetlobe / Lighting Design: DANILO PEČAR

Glasba in oblikovanje zvoka / Music and Sound Design: BLAŽ CELAREC & ZOC

Umetniško svetovanje / Artistic Advice: TANJA ZGONC

Koprodukcija / Co-Produced by: PLESNI TEATER LJUBLJANA, STUDIO 25

 

Predstava je nadgradnja plesnega sola magistrskega programa Umetnost giba (AGRFT), pod mentorstvom red.prof. Tanje Zgonc. / The performance is an upgrade of the dance solo of the MA program – The Art of Movement (AGRFT) under the mentorship of Tanja Zgonc, Prof.

 

Foto / Photo: DRAGO VIDEMŠEK

 

INFO. / REZ.: 041-707-475, ptl@mail.ljudmila.org, info@ptl-lj.si, Moje karte

Vstopnice / Tickets: 10/8€ (dijaki, študenti, upokojenci / scholars, students, seniors), predhodna rezervacija ali uro pred predstavo v gledališču / prior reservation or an hour before the performance at the theatre

 

Program Plesnega Teatra Ljubljana sofinancirata Ministrstvo za kulturo RS in Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo / The programme of Plesni Teater Ljubljana is subsidized by the Ministry of Culture RS and Municipality of Ljubljana, Department for Culture

 

O predstavi

Plesna predstava avtorice Maše Kagao Knez je pogled nazaj, je spomin na pretekle izkušnje in občutja. Plesni solo je spoznavanje in sprejemanje, je potovanje skozi prelomnice in je trenutek zdaj, ki nosi vse tisto kar je bilo.

(Ya mam v zahodnoafriškem jeziku Moore pomeni To sem jaz.)

 

About the performance

The dance performance by Maša Kagao Knez is a look back, is a memory of past experiences and feelings. The dance solo is about learning and receiving, it is a journey through the turning points and it is a moment now that carries everything that was.

(Ya mam in West African means This is me.)

Vir: Plesni Teater Ljubljana, Napovednik.com

Zemljevid