6. Fotografski natečaj

Občina Šmartno pri Litiji, Javni zavod Bogenšperk in Knjižnica Litija objavljajo 6. fotografski natečaj z naslovom "Stare obrti in poklici".

Spoštovani fotografi, fotografinje in ljubitelji fotografije, vljudno vas vabimo k sodelovanju na občinskem fotografskem natečaju.

Cilj natečaja: izbor umetniških in kakovostnih fotografij namenjenih promociji Občine Šmartno pri Litiji.

Namen natečaja: pridobiti v fotografski objektiv ujeto zapuščino poklicev in obrtnih dejavnosti, ki so zaznamovale polpreteklo zgodovino in pustile svoj pečat v izdelkih, stavbah, arhitekturi, orodjih in pripomočkih. Mnogi poklici in dejavnosti so izginili, nekateri sobivajo z novimi, modernejšimi načini, tretji pa vztrajajo pri svoji izvorni obliki – vsi pa predstavljajo vez z našo tehnično dediščino. Z naslovom natečaja želimo opomniti na bogato tehnično dediščino prednikov, njihove spretnosti, znanja in način življenja. To lahko ponazorite s fotografijami ohranjenih predmetov,orodij, izdelkov obrtnikov in mojstrov, oziroma del, ki so jih ljudje opravili - lahko pa tudi s fotografiranjem samega procesa ustvarjanja (če to še poteka).

Primeri: čevljarstvo, kamnoseštvo, tesarstvo, vezenje, čebelarstvo, peka kruha, vleka lesa, mizarstvo, usnjarstvo, kovaštvo, sodarstvo, krojaštvo/šiviljstvo, kolarstvo, itd.

Fotografija dokumentira in tudi ponazori, ali katera od teh obrti, spretnosti še živi oz. se opravlja danes.

Fotografije morajo biti krajevno vezane na Občino Šmartno pri Litiji.

Natečaj bo potekal med 1. aprilom in 31. oktobrom 2020.

Vse informacije o razpisnih pogojih, prijavi na natečaj, izboru fotografij in ostalih podrobnostih, lahko preberete na spletni strani kjer je prav tako prijavnica, ki jo pošljete skupaj s fotografijami.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!

Vir: Javni zavod Bogenšperk, Napovednik.com

Zemljevid