Dogodek je že minil.

Ki Aikido za vso družino - začetni tečaj

Vabljeni na Ki Aikido vadbo

Aikido temelji na skladnosti gibanja in ne na fizični moči, hitrosti ali velikosti.

VADBA KI AIKIDA SPODBUJA:
- sodelovanje
- nenapadalnost
- netekmovalnost

ZAKAJ KI AIKIDO ZA VSO DRUŽINO?
- ker starostno mešana skupina spodbuja družinski način učenja.
- vsak otrok napreduje v svojem tempu in se dejavno udeležuje vadbe glede na svoje sposobnosti.
- mlajši otroci se učijo z opazovanjem in posnemanjem starejših, starejši pomagajo mlajšim.
- starši imajo priložnost, da pri vadbi dejavno sodelujejo, pa četudi z dojenčkom v naročju.
- ker je to veščina, ki jo lahko vadimo celo življenje, rezultat pa je dobro počutje, zdravje, gibčno telo, zmanjševanje stresa, večje samozaupanje, pravilnejše odzivanje

PROGRAM KI AIKIDA VLJUČUJE:
- igre in zgodbe
- sproščanje in ohranjanje mirnosti
- pozitiven pogled na svet
- vaje za ohranjanje zdravja
- naravno držo in dihanje
- ohranjanje ravnotežja in varno padanje (kako se obvarovati pred poškodbami)
- izpopolnjevanju sebe in drugih skozi odnose med vadbo
- gibalne spretnosti in ravnotežje
- usklajenost telesa in uma
- preusmerjanje prekomerne energije v gibalno dejavnost


Dodatne informacije:

ki-artdojo.si
facebook.com/KiAikidoZaVsoDruzino
tadeja.art@gmail.com
041 336 428

Vir: tadeja-art, Napovednik.com

Zemljevid