Aljaž Rudolf, Eva Smrekar: A Face or a Factory: Ho

'A Face or a Factory' je družina, podjetje in laboratorij obrazov, mask ter novih identitet. Preko oblikovanja novih oseb z uporabo DNK materiala in 3D optičnega branja posameznega darovalca, ki mu je v zameno ponujeno mesto v korporaciji skupaj s specifičnim deležem njenega premoženja, projekt modulira različne heteronime, njihove biografije, poklice in točno določene funkcije v sodobnem korporativnem kapitalizmu. Tako postopno razvija obraz kot kompleksen teritorij genetskih, pravnih, kozmetičnih in političnih razmerij moči.

Skozi utrditev radikalnega biopolitičnega elitizma se bo preko stroge selekcije genskih sekvenc in pripadajočega fenotipa začelo oblikovati biološko in informacijsko telo − arhiv korporacije. Število različnih obrazov in vlog bo sčasoma naraslo ter se vpelo v vedno več registrov sodobnega življenja. S tem bo neprestano dodajalo pomenske in oblikovne plasti zastavljenemu modelu obraznosti, ki je teritorij, bojno polje, sistem in stroj.

'Holey Surface' tako deluje kot vstopna točka v daljši umetniško-raziskovalni proces. Modularno zgrajena postavitev je oblikovana tako, da konzumira obiskovalca, ki s podpisom privolitvenega obrazca postane del projekta in potencialno tudi samega podjetja. Instalacija služi kot zbiralna in arhivska skulptura DNK vzorcev in posnetkov ter predstavlja rojstvo obraznega stroja oziroma prvo maso informacij, ki bodo nato analizirane, izbrane in oblikovane v celoto prvega heteronima.

Vir: Galerija Kapelica, Napovednik.com

Zemljevid