Jaka Andrej Vojevec: Vrvica, ki je rešila svet

Jaka Andrej Vojevec

VRVICA, KI JE REŠILA SVET / THE STRING THAT SAVED THE WORLD

pripovedovalska, interaktivna predstava za otroke od 4 do 7 let / a narrative interactive performance for children of 4 to 7 years
 

Režiser in avtor besedila / Director, Author of the text: JAKA ANDREJ VOJEVEC

Izvajalci / Performers: BARBARA POLAJNAR, JAKA ANDREJ VOJEVEC & DANIJELA ZAJC ali/or JAN FRANC PODBREŽNIK

Sodelavci / Collaborators: URŠA ADAMIČ, URŠA RAHNE

Produkcija / Produced by: KUD TRANSFORMATOR

Soorganizatorji / Co-organizers: PLESNI TEATER LJUBLJANA, MOMENT MARIBOR, ZAVOD MARS MARIBOR, PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE

 

Foto / Photo: AMADEJ CANJUGA

 

INFO. / REZ.: 041-365-184, ptl@mail.ljudmila.org, info@ptl-lj.si, Moje karte

Vstopnice / Tickets: 5€ (dijaki, študenti, upokojenci / scholars, students, seniors), predhodna rezervacija ali uro pred predstavo v gledališču / prior reservation or an hour before the performance at the theatre

 

Program Plesnega Teatra Ljubljana sofinancirata Ministrstvo za kulturo RS in Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo / The programme of Plesni Teater Ljubljana is subsidized by the Ministry of Culture RS and Municipality of Ljubljana, Department for Culture

 

O predstavi

Izvirna zasnova uprizoritve najde jasno sidrišče v inovativni rabi vrvice kot povezovalnega elementa vsebine zgodbe, samega dejanja pripovedovanja ter širitve pripovednega okvira z animacijo, senčnim gledališčem, igro in interakcijo, ko vrvica postane rekvizit, lutka in scenski element. Uprizoritvena situacija klobčič pripovedi spretno razvija med pravljico iz preteklosti in realnostjo današnjega vsakdana.

Strokovna komisija Zlate Paličice: Nika Arhar, Martina Peštaj in Adriana Gaberščik

 

About the performance

The original conception of the performance finds a clear anchor in the innovative use of string as the element that binds the content of the story to the act of narration as well as the broadening of the narrative framework through animation, shadow theatre, acting and interaction, as the string serves as a prop, as puppets and as an element of stage design. The thread of the story winds skillfully between the old fairy tale and the reality of contemporary life.

Expert Jury of Golden Stick: Nika Arhar, Martina Peštaj in Adriana Gaberščik

Vir: Plesni Teater Ljubljana, Napovednik.com

Zemljevid