Uporabne invazivke

Petra Sladek, diplomirana biologinja in vodja Društva Botanični vrt Raznolikost, nam bo predstavila projekt Applause, pri katerem tudi sama aktivno sodeluje. Projekt je zasnovan zelo praktično, in sicer naslavlja nerešena vprašanja glede ravnanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami v smislu zero-waste pristopa in krožnega gospodarstva. Odstranjene invazivne tujerodne rastline pri nas trenutno kompostiramo ali sežigamo, s pilotnim projektom predelave v papir na polindustrijskem nivoju pa so v Ljubljani že dokazali, da jih je mogoče uporabiti tudi v druge namene.

Predlagani sistem ravnanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami temelji na izobraževanju in sodelovanju s prebivalci Ljubljane ter treh principih delovanja:

  • "Naredi sam"
  • "Predelaj z nami" 
  • "Oddaj v zbirnem centru"

V okviru projekta Applause se preučujejo možnosti za predelavo naslednjih rastlinskih vrst:

Amerikanski javor (Acer negundo)
Češki dresnik (Fallopia x bohemica)
Davidova budleja (Buddleja davidii)
Deljenolistna rudbekija (Rudbeckia laciniata)
Divji kostanj (Aesculus hippocastanum)
Japonska medvejka (Spiraea japonica)
Japonski dresnik (Fallopia japonica)
Kanadska zlata rozga (Solidago canadensis)
Lovorikovec (Prunus laurocerasus)
Maackovo kosteničevje (Lonicera maackii)
Navadna amorfa (Amorpha fruticosa)
Navadna mahonija (Mahonia aquifolium)
Navadni cigarovec (Catalpa bignonioides)
Octovec (Rhus typhina)
Orjaška zlata rozga (Solidago gigantea)
Polegla panešplja (Cotoneaster horizontalis)
Robinija (Robinia pseudoacacia)
Sivi dren (Cornus sericea)
Smrdljiva ditrihovka (Dittrichia graveolens)
Štrboncelj, mirobolana (Prunus cerasifera)
Thunbergov češmin (Berberis thunbergii)
T opinambur (Helianthus tuberosus)
Trnata gledičevka (Gleditsia triacanthos)
Veliki pajesen (Ailanthus altissima)
Žlezava nedotika (Impatiens glandulifera)

Vir: Napovednik.com, Botanični vrt Univerze v Mariboru

Zemljevid