Odpade: Pretežno vokalni cikel - PVC 2

Vrhovi slovenske zborovske glasbe 2

Zbor Slovenske filharmonije
Helena Fojkar Zupančič, dirigentka

Spored po izboru Lojzeta Lebiča, častnega člana Slovenske filharmonije:

Iacobus Gallus: Pater noster
                           Nympha, refer
Gabriel Plautzius: Ave dulcis mater
Anton Lajovic: Pomladni spev
                          Lan
Marij Kogoj: Requiem
Marijan Lipovšek: Letski motiv I
                               Richepinov motiv
Uroš Krek: Lirična suita (Juto, April)
Pavle Merkù: Remembering Martha - Spomin na Marto
Jakob Jež: Umetnost in regrat
Aldo Kumar: Turist
Tadeja Vulc: Sine sole nihil sum - Brez sonca nisem nič

Vir: Slovenska filharmonija, Napovednik.com

Zemljevid