Občasna razstava Robot.si

Z razstavo bomo obeležili 40 let začetka delovanja prvega industrijskega robota v Sloveniji in 100 letnico prve uporabe besede robot.

Na občasni razstavi "Robot.si: Začetki slovenske industrijske robotike" bomo iskali odgovore na to, kaj robot je in pojasnili izvor besede z legendarnim Čapkovim dramskim besedilom ter zlasti predstavili začetke slovenske industrijske robotike. Na ogled bo edinstvena zbirka s področja industrijske robotike, ki jo hranimo v Tehniškem muzeju Slovenije. Razstavo bo spremljal bogat program, ki smo ga pripravili ob pomoči sodelavcev Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani.

Začetki industrijske robotike v Sloveniji segajo v pozna sedemdeseta leta prejšnjega stoletja, na Odsek za avtomatiko in biokibernetiko na Institutu "Jožef Stefan". Institut je v povezavi z različnimi podjetji robotiko uspešno uvajal v industrijsko proizvodnjo. Z njimi so večinoma nadomeščali delavce na delovnih mestih, ki so predstavljala tveganje za njihovo zdravje.  Tehniški muzej Slovenije hrani zbirko s področja industrijske robotike, ki je v 80ih letih prejšnjega stoletja pri nas doživela velik razcvet. Skoraj sočasno se je pričel tudi obsežen razvojni, raziskovalni in izobraževalni program robotike na slovenskih fakultetah: tedanji Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani in Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru.

Žal se razvoj robotov po osamosvojitvi ni nadaljeval, ker je bil nakup serijsko proizvedenih robotov iz tujine cenovno ugodnejši, njihova uporaba v proizvodnji pa se je vseeno širila. Domači strokovnjaki so se usmerili predvsem v razvoj aplikacij za potrebe industrije. Nadaljevalo se je razvojno in raziskovalno delo, izpopolnjevali so se študijski programi na slovenskih fakultetah. Uporaba robotov v industriji je stalno rasla, s prihodom podjetja Yaskawa v Kočevje, pa se je na naših tleh prvič začela industrijska proizvodnja robotov. Za vse to imajo nedvomno zasluge številni strokovnjaki z bogatim znanjem in izkušnjami, pridobljenimi v pionirskih časih.

 

Od kod ime robot?

Besedo robot, ki jo uporabljajo in razumejo v vseh svetovnih jezikih, je pred 100 leti prvi zapisal češki pisatelj Karel Čapek v naslovu svoje kolektivne drame R.U.R. (Rossumovi Univerzálni Roboti). V slovanskih jezikih izraz rabota ali robota opisuje trdo, prisilno ali suženjsko delo. Knjiga je izšla novembra 1920 v Pragi in 25. januarja 1921 doživela svojo odrsko premiero ter hiter in neverjeten odziv na vseh svetovnih gledaliških odrih. Že leta 1922 so jo prvič uprizorili tudi v Slovenskem narodnem gledališču v Ljubljani. Za prevod in režijo je poskrbel Osip Šest.

"Roboti niso ljudje. Mehanično so popolnejši od nas, imajo silno inteligenco razuma, a nimajo duše."
(Karel Čapek, R.U.R.)

Na ogled od 18. 9. 2020 do 30. 5. 2021.

Razstavo je omogočilo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

Zunanje povezave: Www.tms.si

Vir: Tehniški muzej Slovenije, Napovednik.com

Zemljevid