6. festival Reciklart

6. Reciklart - umetniški festival recikliranja in DIY kulture bo letos od 12. do 15. avgusta na AKC Metelkova mesto, na Trgu brez zgodovinskega spomina (ploščad pred Galerijo Alkatraz). V primeru dežja, se bo program odvijal v Galeriji Alkatraz.


Obeta se pester program - delavnice, koncerti, performansi, razstavi, projekcije filmov in še veliko tega, predvsem dobro vzdušje in druženje! Lepo vabljene_i!


ENGLISH VERSION BELOW


FESTIVALSKI PROGRAM


Vsak festivalski dan, 12. -15. avgust


16.00 – 23.00 Skupinska razstava Za narodov blagor (Galerija Alkatraz). Sodelujejo: Mia Paller, Oliver Pilić, Mojca Senegačnik, Leon Zuodar in Ulla Žibert
21.00 – 24.00 Samostojna razstava: Nika Rupnik (Nočna Izložba Pešak)
16.00 – 23.00 Izmenjevalnica: Prnes in udnes!
16.00 – 23.00 Zinkubator kotiček: Skupinsko ustvarjanje Trash Zine-a
16.00 - 19.00 Hiperpreproga - Skupnostno ustvarjanje festivalske preproge iz starih majic

Sreda, 12.8.

16.00 Delavnica: Izdelovanje košar iz starega tekstila (vodi: Špela Gale)
16.00 Delavnica za otroke: Zvoki na kubik (glasbeno improvizacijska delavnica, vodi: Teja Bitenc)
18.00 Otvoritev skupinske razstave Za narodov blagor (Galerija Alkatraz). Sodelujejo: Mia Paller, Oliver Pilić, Mojca Senegačnik, Leon Zuodar in Ulla Žibert
19.30 Performans: Velikan_ledena gora
20.30 Pripovedovalski večer: Delaš s tistim, kar imaš (pripoveduje Anja Kocman)
21.30 Otvoritev razstave: Nika Rupnik (Nočna izložba Pešak)
22.30 Večer kratkih filmov: MikroFaF (Srb)

Četrtek, 13.8.

16.00 Predstavica za otroke in odrasle: Vrvica
17.00 Delavnica za otroke: Figurice iz vrvice
17:00 Delavnica: Beležke z vijaki (vodi: Društvo Gumb)
20.00 Glasbeno-performativni vložek: Planet ljudi
20.30 Glasbeno pripovedovalska predstava: B®UTALCI (Jaka Andrej Vojevec in Urban Logar)
21.30 Koncert: FPZ Z’borke

Petek, 14.8.

16.00 Delavnica: Kvačkani grafiti (vodi: Špela Gale)
16.00 Delavnica: Popravljanje koles (vodi: Luka Erdani)
18.00 Delavnica: Cirkuška žonglaža in ostalo (vodi: Oton Korošec)
20.00 Pogovor: Reciklirana umetnina Metelkova (pogovor vodi: Miha Turk)
21.30 Performans: Jaka Bergant - Kosov’c
22.00 Eksperimentalni cirkuški performans: Danijela Zajc - Etida za prepariran klavir in vrv
23.00 Performativni koncert: Ingver in gverilke

Sobota, 15.8.

16.00 - 22.00 Reciklartov sejem / garažna razprodaja
16.00 Delavnica: Mozaik na posodah za rože (vodi: Miha Perne)
16.00 Delavnica / propravljalnica: Repair-a-thon - Oživite svojo poletno garderobo z vezenjem! (vodi: Saša Nemec)
19.00 - 21.00 Metatiskarnica – sitotisk kotiček (vodi: Kolektiv META TISK) - prinesi svojo majico v potisk
20.30 Vokalni performans: Tea Vidmar
21.30 Poetsko glasbeni performans: Poezija na plesišču (Eva Kokalj in Jaka Batič)
22.30 DJ program (DJ Bakto)

Vstop in sodelovanje na festivalu je brezplačno. Donacije so dobrodošle. 


Prijave na delavnice sprejemamo na e-naslovu: festival.reciklart@gmail.com


Organizacija: Reciklart (KUD Mreža)
Ko-produkcija: Galerija Alkatraz, Nočna Izložba Pešak
Oblikovanje plakata: Leon Zuodar


Kontakti za medije:
festival.reciklart@gmail.com;
040/805-958 Nevena Aleksovski;
040/366-522 Danijela Zajc

POMEMBNO.
Dogodka se udeležite le, če ste zdravi_e, nimate simptomov okužbe z novim koronavirusom in niste bile_i izpostavljene_i tveganjem za okužbo z novim koronavirusom. Potrebno je vzdrževati fizično distanco. Za vstop v zaprte prostore potrebujete masko, pred vstopom si prosimo razkužite roke.
Prosimo, upoštevajte priporočila NIJZ, dostopna na povezavi:

*Festival Reciklart si pridržuje pravico do spremembe programa.
Projekt podpira MOL – Urad za mladino.


ENG


6th Reciklart - the art festival of recycling and DIY culture will be held this year from 12th to 15th August at AKC Metelkova mesto, on the Square of No Historical Memory (in front of the Alkatraz Gallery). In the case of rain, the festival will run in the Alkatraz Gallery.


There will be workshops, concerts, performances, exhibitions, film screenings and much more (with an undoubtedly good atmosphere and great company!) Kindly invited!

FESTIVAL PROGRAM


Every day, 12.-15. August

16.00 - 23.00 Group exhibition "For the Nation's Blessing" (Alkatraz Gallery). Artists: Mia Paller, Oliver Pilić, Mojca Senegačnik, Leon Zuodar and Ulla Žibert
21.00 - 24.00 Solo exhibition: Nika Rupnik (Night Display Pešak)
16.00 - 23.00 Swapping station: Bring and Take!
16.00 - 23.00 Zinkubator corner: Group creation of Trash Zine
16.00 - 19.00 Hypercarpet: Group creation of a festival carpet from old T-shirts

Wednesday, 12.8.

16.00 Workshop: Making baskets from old textiles (led by: Špela Gale)
16.00 Workshop for children: Sounds on a cube (music improvisation workshop, led by: Teja Bitenc)
18.00 Opening of the group exhibition 'For the Nation's Blessing' (Alkatraz Gallery). Artists: Mia Paller, Oliver Pilić, Mojca Senegačnik, Leon Zuodar and Ulla Žibert
19.30 Performance: The Giant_Ice Berg
20.30 Storytelling evening: Anja Kocman - You work with what you have
21.30 Opening of the solo exhibition: Nika Rupnik (Night display Pešak)
22.30 Evening of short films: MikroFaF (Srb)

Thursday, 13.8.

16.00 Performance for children and adults: String
17.00 Workshop for children: Figurines made of string
17.00 Workshop: Notebooks with screws (led by: Društvo Gumb)
20.00 Musical-performative intermission: Planet of the People
20.30 Musical storytelling performance: B®UTALCI (Jaka Andrej Vojevec and Urban Logar)
21.30 Concert: FPZ Z’borke

Friday, 14.8.

16.00 Workshop: Crocheted graffiti (led by: Špela Gale)
16.00 Workshop: Bicycle Repair
18.00 Workshop: Circus juggling and more (led by: Oton Korošec)
20.00 Talk: Recycled artwork Metelkova (speaker: Miha Turk)
21.30 Performance: Jaka Bergant - Kosov’c
22.00 Experimental circus performance: Danijela Zajc - Etude for a deteriorating piano and rope
23.00 Performative Concert: Ingver in gverilke

Saturday, 15.8.

16.00-22.00 Reciklart Fair / Garage Sale
16.00 Workshop: Mosaic on plant pots (led by: Miha Perne)
16.00 Workshop: Clothes repairs with embroidery and similar techniques (led by: Saša Nemec)
19.00 - 21.00 Metatiskarnica - screen printing corner (led by: Kolektiv META TISK) - bring your own T-shirt to print on
20.30 Vocal performance: Tea Vidmar
21.30 Poetic music performance: Poetry on the dance floor (Eva Kokalj and Jaka Batič)
22.30 DJ program (DJ Bakto)


Admission and participation is free. Donations are welcome.


Apply to the workshops by emailing festival.reciklart@gmail.com


Organization: Reciklart (KUD Mreža)
Co-production: Alkatraz Gallery, Night Display Pešak
Poster design: Leon Zuodar


Media contacts:
festival.reciklart@gmail.com;
040 / 805-958 Nevena Aleksovski;
040 / 366-522 Danijela Zajc

IMPORTANT.
Attend the event only if you are healthy, have no symptoms of a new coronavirus infection, and have not been at risk for a new coronavirus infection. It is necessary to maintain physical distance. You need a mask to enter the enclosed spaces, please also disinfect your hands before entering.
Please follow the recommendations of the NIJZ, available at the link:


* Reciklart Festival reserves the right to change the program.

The project is supported by Municipality of Ljubljana - Youth Office

Vir: Festival Reciklart, Napovednik.com

Zemljevid