Klekljarska dediščina firme Franc Lapajne

Najpomembnejši vir za raziskovanje razvoja idrijske čipke konec 19. in v začetku 20. stoletja so prodajni katalogi čipk in označeni vzorci firme Franc Lapajne. Pobudo za razstavo, ki bi predstavila čipke iz omenjenega obdobja, je dala članica Klekljarskega društva Marjetica Cerkno Marija Dolenc Obid. Njena mama je v preteklosti klekljala za Lapajnetove in je doma hranila večje število papircev. K dopolnitvi zbirke sta prijazno pristopila Vanda in Peter Lapajne, ki danes skrbita za dediščino firme Lapajne in nadaljujeta družinsko tradicijo preko podjetja Vanda Lapajne d.o.o. Katalogi čipk, hranjeni v čipkarski zbirki muzeja, predvsem s čipkami najbogatejši datiran v leto 1905, pa so bili mentorici Stani Frelih in klekljaricam v pomoč pri študiju tehnik izdelave. 28 članic je tekom leta za razstavo sklekljalo 57 izdelkov po starih vzorcih, nekaterih malce predelanih ali celo dopolnjenih. Bogastvo razstavljenih čipk različnih velikosti, oblik, uporabljenih klekljarskih tehnik in elementov priča o neminljivi moči idrijske čipke, v katero so vklekljane številne ure dela, ljubezni in znanja naših klekljaric. Za nas in za naše zanamce.

Vir: Mestni muzej Idrija, Napovednik.com

Zemljevid