Odgovornost udeležencev gradnje za napake

Vsi predpisi - Vse oblike odgovornosti in vrste obveznosti - Kazenska in odškodninska odgovornost projektantov, izvajalcev in nadzornikov za napake na objektu v času garancijske dobe in za napake v zvezi s pogodbenimi določili

V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Udeležencem pri graditvi objektov zakonodaja:

  • Gradbeni zakon,
  • Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti,
  • Zakon o varstvu okolja s podzakonskimi akti: Uredbe, Pravilniki in Strokovna pravila – Tehnične smernice, …

nalaga obveznosti, ki jih morajo pri izvajanju dejavnosti izpolnjevati. Za kršitve teh obveznosti so v naštetih predpisih navedeni prekrški za katere odgovarjajo udeleženci v procesu graditve objektov in so predpisane višine denarnih kazni za kršilce predpisov.

Na strokovnem seminarju bodo predstavljene vse oblike odgovornosti vseh udeležencev pri graditvi objektov:

  • zaradi kršitve predpisov,
  • zaradi kršitve pogodbe,
  • zaradi povzročitve škode v zvezi z izvajanjem gradbene dejavnosti,
  • zaradi kršitve pravil zbornic IZS in ZAPS (disciplinski postopek).

Predstavljeno bo tudi obvezno zavarovanje iz dejavnosti za posamezne udeležence pri graditvi objektov.

Več o programu strokovnega seminarja si lahko preberete na prvi zunanji povezavi.

Zunanje povezave: Odgovornost udeležencev gradnje za napake in za izpolnitev vseh obveznosti ter obvezno zavarovanje poklicne odgovornostiCeloten seznam izobraževanj na področju Graditve objektovAgencija POTI - Z znanjem do cilja

Vir: Agencija POTI - Z znanjem do cilja!, Napovednik.com

Naročite se na email listo prireditelja Agencija POTI - Z znanjem do cilja!:
S tem dovoljujete, da vaš email naslov posredujemo prireditelju za potrebe obveščanja o njegovih prihajajočih dogodkih.

Zemljevid