Bralnica: Predstavitev romanov Tobak in Matere

Predstavitev romanov Tobak (D. Dimov) in Matere (T. Dimova)

Literarni večer s prevajalko Bogdano Žepič

Prevajalka Bogdana žepič nam bo preko izbranih odlomkov predstavila dva izvrstna romana bolgarskih avtorjev -  Tobak Dimitra Dimova in Matere njegove hčere Teodore Dimove.

Avtorico je k pisanju romana spodbudil resnični dogodek, ko sta dve dekleti ubili svojo sošolko. Želela je namreč "odkriti korenine okrutnosti". Tako se v večkrat nagrajenem romanu posveča predvsem odnosu med otroki in materami, ki je v obdobju tranzicije postal povsem disfunkcionalen. Roman Tobak Dimitra Dimova se dogaja v času komunističnega prevzema oblasti in opisuje usode številnih likov povezanih z veliko tobačno tovarno. Osrednji lik Boris, se poroči z dedinjo tobačne tovarne, ki jo vodi z veliko mero pohlepa in krutosti. Roman skozi zgodbe posameznikov predstavlja kritiko egoizmu, povzpetništvu, pohlepu in izkoriščanju delavskega razreda, ki ga Dimov opisuje iz socialističnega zornega kota.

Vir: Javni zavod 973, Napovednik.com

Zemljevid