I'm an Animal, Trapped in Your Hot Concrete

TINA DOBRAJC: Žival sem, ujeta v tvoj vroč beton / I'm an Animal, Trapped in Your Hot Concrete

Galerija Kresija
29. 7.–1. 9. 2020

V sredo, 29. julija 2020, vas med 19. in 22. uro vabimo k ogledu razstave v družbi umetnice Tine Dobrajc.
Prostor dopušča sočasen ogled največ sedmim osebam hkrati.
Prosimo vas za upoštevanje vseh trenutnih navodil, ki veljajo pri ogledu razstave.

Umetnico zastopa Galerija Y.

Umetnica Tina Dobrajc, predstavnica mlajše generacije sodobnih likovnih umetnikov, v svojem delu združuje tradicionalno, folklorno s sodobnim in aktualnim. V slikarskih delih raziskuje ter meša različne vzorce vzhodnoevropske tradicije oblačenja, ki brez razlike sooblikujejo in označujejo pozicijo ženske v družbi ter narekujejo meje svobodi; ne gre namreč zanemariti dejstva, da podoba ženske v tradicionalni narodni noši na njenem telesu nosi sporočilo o povezanosti nacije ter ženske kot simbola njene samoreprodukcije.

Umetnica na slikarski način raziskuje koncepta identitete in družbenega etiketiranja – z združevanjem na videz nezdružljivih podob sodobnosti in motivov tradicije ustvarja nove kontekste in odpira nova gledišča tako glede sodobnosti kot glede preteklosti. Nacionalni tradicionalizem je v nenehni kontradikciji s sodobnim časom, tako v smislu reproduciranja mitologij, preoblečenih v zgodovinska dejstva, kot negativnega odnosa do progresivnih družbenih sprememb, položaja odrinjenih družbenih skupin in vloge žensk v družbi. Tina Dobrajc v svojih delih spretno sprevrača to pričakovano tradicionalno simboliko. Ženske, upodobljene v njenih delih, nosijo pokrivala na dovolj drugačen način, da ustvarjajo ravno prav občutljivo in pretanjeno zarezo v prevladujočo etnocentristično, patriarhalno in heteronormativno ideologijo.

Neokonzervativizem v liberalni družbi, ki prisega na statičnost, tradicija nasproti napredku, hierarhija ter nadzor je nekaj izmed kontekstov v središču ustvarjanja Tine Dobrajc, ki v svojih delih za predloge pogosto jemlje folklorne detajle iz svojega neposrednega okolja, predalpskega hribovja, in jih – podobno kot popularna kultura in množični mediji – predela v eklektične alegorije družbenega vsakdana. Protagonistke njenih slik in asemblažev je moč videti kot metafore nečesa skritega in neizrečenega, zato jih je mogoče brati z različnih gledišč. Z vpeljavo (največkrat) dvoumnih ter mestoma humornih naslovov posameznih slikarskih del ter razstave avtorica gledalcu omogoča svobodnejše branje s pomočjo popkulturnih konotacij, ki v sebi nosijo dobršno mero ironije ter hudomušnosti izraza nasproti bolj angažirani vsebini.

Umetnica Tina Dobrajc z domiselno vpeljavo angažirane vsebine slikarska dela nadgradi ter jih s pomočjo narativne ikonografije odpre za razmislek, sintezo tradicije, sodobnosti in upora. Vse našteto dodatno poudarijo elementi, kot so vezenine, besede, filmsko umeščeni podnapisi, umetne rože … Ti kot del celote umetniškega dela zasedejo svoj, bistven prostor. V Galeriji Kresija se umetnica predstavlja z novejšo slikarsko produkcijo, v kateri nadaljuje in nadgrajuje dosedanji koncept svojega ustvarjanja.


Tina Dobrajc se je rodila leta 1984 v Kranju. Leta 2011 je zaključila magistrski študij slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Umetnica redno razstavlja doma in v tujini, med drugim se je s svojim delom predstavila v Moderni galeriji v Ljubljani na skupinski razstavi Čas brez nedolžnosti: novejše slikarstvo v Sloveniji, v galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki, v Mestnem muzeju Ljubljana, galeriji Kibela v Mariboru, Narodni galeriji moderne umetnosti v New Delhiju v Indiji ter leta 2018 na Bienalu mladih ART EX-YU v Centru sodobne umetnosti Podgorica v Črni gori. Nazadnje se je predstavila na samostojni razstavi v galeriji Ravne v Ravnah na Koroškem.
Za svoje delo je prejela več priznanj in nagrad. Leta 2011 je bila med nominiranimi za nagrado ESSL, leta 2015 je prejela priznanje Riharda Jakopiča za mlade umetnike, leta 2016 pa plaketo Hinka Smrekarja. Istega leta je bila tudi prejemnica delovne štipendije Ministrstva za kulturo. Poleg slikarstva Tina Dobrajc ustvarja tudi na področju knjižne ilustracije ter gledališke scenografije.
Živi in dela v Škofji Loki.

Foto: Tina Dobrajc, Enemy of The State, 2019, akril na platno, 190 x 152 cm.


Tina Dobrajc is a young contemporary artist whose work mixes traditional, folk motifs with modern and contemporary ideas. In her paintings, the artist explores and combines various Eastern European clothing traditions, which invariably shape and define women’s position in society and delineate the boundaries of freedom – thereby highlighting the fact that an image of a woman with her body in a national costume sends a message of the close relation between nation and woman as a symbol of its self-reproduction.

By means of painting, Dobrajc examines the concepts of identity and social labelling, merging the seemingly irreconcilable modern images and traditional motifs to create new contexts and new ways of perceiving both the present and the past. National traditionalism is in permanent contradiction to the contemporary era, both in terms of reproducing mythologies, which come disguised as historical facts, and in terms of opposition to progressive social change, marginalisation of social groups, and women’s role in society. In her works, Dobrajc adeptly subverts this expected traditional symbolism. The way that the women she depicts wear their headdress is different enough to create a delicate, subtle crack in the predominant ethnocentric, patriarchal, and heteronormative ideology.

Neoconservatism in a liberal society, opposing change; tradition vs. progress; hierarchy and control – these are just some of the concepts that are the focus of Tina Dobrajc’ art. In her works, the artist often builds upon folk details from her immediate surroundings, i.e. the Alpine foothills, transforming them in the manner of pop culture and mass media into eclectic allegories of daily life in society. As the female protagonists of her paintings and assemblages can be perceived as metaphors of something hidden and untold, they may be read from various standpoints. By giving singular works or the exhibition as a whole (often) ambiguous and at times humorous titles containing pop-cultural connotations, the artist allows for a freer reading, juxtaposing the more critically engaged content with a great deal of irony and wit.

Cleverly introducing critically engaged content, Dobrajc takes her works to a higher level, using narrative iconography to open up space for thought and deliver a synthesis of tradition, modernity, and revolt. Additional elements such as embroidery, words, film-style subtitles, and artificial flowers accentuate all of the above, occupying a prominent place as part of the artwork’s entirety. In the Kresija Gallery, the artist is exhibiting her recent works, in which she maintains and builds on the creative concept pursued thus far.

 

Vir: Galerija Kresija, Napovednik.com

Zemljevid