Dorian R. Spanzel: Nova objektivnost

Spoštovani ljubitelji umetnosti,

vabimo vas na ogled razstave multimedijskega umetnika Dorian R. Spanzla, ki bo potekala od 7.julija do 28. avgusta 2020 v Atelje Galeriji na Gallusovem nabrežju 29 v Ljubljani.

Vabljeni!

Želja po umetniškem ustvarjanju izvira iz človekove večne potrebe po lepoti, katere relativnost je utemeljena v spreminjajočih se merilih lepega. Ta kulturno pogojena merila so nerazdružljivo povezana s sistemom etičnih vrednot, ki so se v stoletjih nadgrajevala in prinašala spremembe na področje umetnosti in umetniškega izraza. Razstava Nova objektivnost je zapis o času, ki ga določajo hiter življenjski stil, spreminjajoče in nepredvidljive okoliščine, razvrednotenje stoletja veljavnih družbenih pravil, neobčutljivost posameznika in začetek pozabljenja temeljnih pridobitev evropskega razsvetljenstva.

Multimedijski umetnik Dorian Spanzel, ki nas s serijo intertekstualnih podob z obiljem vizualnih sporočil nagovarja s svojo izvirnostjo in domiselnostjo, je svoja doma pridobljena likovna znanja najprej nadgradil s formalno izobrazbo na Srednji šoli za oblikovanje v Ljubljani. Napredno uporabo umetniških tehnik in kritično misel je razvijal na študiju oblikovanja in sodobne umetnosti na Akademiji lepih umetnosti v Benetkah (Accademia Di Belle Arti di Venezia) ter jih nadgradil z magisterijem na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani.

Danes kot samostojni umetnik svoj navdih in motive črpa iz širokega spektra vizualnih sporočil, podanih prek čedalje številčnejših množičnih medijev, v središče del, ki jih v nekaterih vidikih lahko povežemo z umetniškim gibanjem poparta, pa v spremenjenih razmerjih umešča vsem prepoznavne znake, nadgrajene z zanj značilno anekdotičnostjo in duhovitostjo. S tako izpostavitvijo gledalca nagovarja v utemeljenost suma, da se v medijskih sporočilih skriva še nekaj, česar ne moremo prepoznati, dokler smo zaposleni le z opazovanjem medijske površine.

Uporaba različnih tehnik, oblikovalski prijemi, materiali in interaktivnost v dela vnašajo svežino in izvirnost ter od gledalca zahtevajo aktivno pozornost z osebno vpletenostjo. Prav umetnikova povezanost in usmerjenost k potrošniški družbi in vsakodnevnim problemom odpirata vprašanja o vlogi, mestu in definiciji umetnosti, ki so nam poznana že z začetka 20. stoletja. S prevpraševanjem romantičnih prepričanj so se takrat, med drugimi, ukvarjali pripadniki gibanja "Neue Sachlichkeit", ki so dobili svoje ime po razstavi postekspresionističnih umetnikov v Mannheimu. Spanzlova razstava Nova objektivnost je mišljena kot umetnikov poklon starim revolucionarnim mojstrom, kot so Max Beckmann, Otto Dix, George Grosz in drugi, ki so pokazali, da je mogoče dvomiti o zakoreninjenih resnicah ter da ima umetnost s svojo iskrenostjo in možnostjo izpostavljanja problematičnih tem voljo in moč za spremembe sveta in družbe.

Vir: Atelje Galerija, Napovednik.com

Zemljevid