Tea Curk Sorta: Paradigma linije

TEA CURK SORTA: PARADIGMA LINIJE

Desni atrij Mestne hiše Ljubljana
(1. 7.–16. 8. 2020)
odprto vsak dan med 8. in 22. uro


Kiparka in magistrica umetnosti Tea Curk Sorta se na razstavi predstavlja z dvema cikloma "Skozi prehod" (2017–2018) in "Avtoportreti" (2019–). Oba tvorijo za umetnico značilni kipi iz žice, ki kot material prevzema lastnost črte, s katero ustvarja volumen in riše v prostor.
Uporaba žice vnese v skulpture lahkotnost in zračnost, pa tudi dimenzijo spremembe. Žici se v nasprotju z bolj tradicionalnimi kiparskimi materiali močneje pozna čas; linije, ki jih umetnica začrta, so spremenljive, zato je izbrani material hvaležna podlaga za razmislek o človeku in družbi, ki ga prav tako neizogibno definirata čas in spremembe.
Z žičnimi risbami umetnica večinoma upodablja ženske figure, ki so stalnica njenega dosedanjega opusa. Zanimajo jo vloge in položaj, ki ga imajo ženske v današnji družbi, hkrati pa – predvsem v ciklu "Avtoportreti" – prehaja v avtofikcijsko razpoloženje in se zazira vase. Nekatere žične slike tega cikla so nastale v obdobju samoizolacije, ko nam je bilo danega več časa za premislek o družbi in nas samih.
Za cikel "Avtoportreti" je značilno, da umetnica uokviri posameznika, glede na naslov verjetno svoj alter ego, ga obda z različnimi obrazi in razstavi kot klasično sliko. Drugače pa je s kipi iz cikla "Skozi prehod", ki jih postavi v skupino in razporedi po prostoru. Tu je samost enega premagana, s tem pa vzpostavljen razmislek o posameznikovi poziciji v družbi.

Tea Curk Sorta je študirala kiparstvo na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Leta 2007 je zaključila dodiplomski študij kiparstva. V času študija se je izpopolnjevala na Akademiji likovnih umetnosti (Akademie der Bildenden Künste) v Münchnu. Leta 2012 je zaključila magistrski študij.
Ustvarja na področju kiparstva. Kot samostojna umetnica živi in dela v Ajdovščini.

The exhibition of the sculptor Tea Curk Sorta, who also holds an MA in Fine Arts, presents two cycles of works: "Through the Passage" (2017–2018) and "Self-portraits" (2019–). Both are represented by the typical wire sculptures that in its material form assume the characteristic of line, which creates volume and draws lines through space.
The wire sculptures emanate a sense of lightness and airiness as well as represent the dimension of change. Compared to more traditional sculpture material, wire is much more influenced by time; the lines drawn by the artist are variable, which makes the used material a grateful foundation for thinking about man and society, so inevitably defined by time and changes.
The wire drawings depict women figures that are a regular feature of the artist's works. Interested in the role and position of women in today's society, while at the same time – especially in the cycle "Self-portraits" – Tea Curk Sorta passes over into autofiction, looking into herself. Some of the wire drawings of this cycle were created in the self-isolation period when there was more time to reflect upon society and ourselves.
A typical characteristic of the cycle "Self-portraits" is that the artist frames an individual – according to the title probably her own alter ego – surrounds it with various faces and finally exhibits it as a classical painting. The cycle "Through the Passage", on the other hand, is different; the individuals are grouped and positioned in the gallery space. The self-ness of an individual is at this point deceived, opening up the space for reflection on one’s position in society.

Tea Curk Sorta studied sculpture at the Academy of Fine Art and Design in Ljubljana, where she graduated in 2007. During her studies, she received additional training at the Akademie der Bildenden Künste in München. She finished her MA in 2012.
She is a freelance sculptor. She lives and works in Ajdovščina.

Vir: Galerija Kresija, Napovednik.com

Zemljevid