Začasno odpade: Tedenska vodstva po gradu Fužine

Fužinski grad so sezidali člani rodbine Khisl v sredini 16. stoletja. Takrat je dokazoval bogastvo, ugled in politično moč prvih lastnikov. Že ob koncu stoletja in v naslednjih obdobjih je grad večkrat zamenjal lastnike, kar se je odražalo tudi v stavbni strukturi. Pomembno dopolnitev predstavlja hidroelektrarna, ki so jo gradu prizidali leta 1897 za potrebe vevške papirnice. Elektrarna deluje še danes in je svojevrstna tehniška znamenitost. Grad Fužine je bil leta 1984 razglašen za kulturni spomenik in je od leta 1990 namenjen muzejski dejavnosti v upravljanju Muzeja za arhitekturo in oblikovanje.

Vodstva potekajo vsako prvo soboto v mesecu ob 11. uri. Po gradu nas bo popeljala zunanja sodelavka muzeja Katarina Metelko.

Informacije: katarina.metelko@mao.si

Zunanje povezave: Muzej za arhitekturo in oblikovanje

Vir: Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Napovednik.com

Zemljevid