Maša Kagao Knez: Free Standing - PPŠ / SDS

Kaja Lin J. A., Kany M. Obenga, Joseph Nzobandora - Jose, Maša Kagao Knez

FREE STANDING - POLETNA PLESNA ŠOLA / SUMMER DANCE SCHOOL

plesno-gledališka predstava / a dance-theatre performance

 

Avtorji predstave & nastopajoči / Co-created and Performed by: KAJA LIN JAGODIČ AVGUŠTIN, KANY MICHEL OBENGA, JOSEPH NZOBANDORA - JOSE, MAŠA KAGAO KNEZ

Avtor glasbe in songov / Text, Music Created by: JOSEPH NZOBANDORA – JOSE

Oblikovalec svetlobe / Light Designer: DANILO PEČAR

Kostumografija / Costume Design: KATJA SOMRAK, DOMINIKA ZVER

Produkcija / Produced by: STUDIO 25

Koprodukcija / Co-produced by: MREŽA PAN-ADRIA (ZAVOD EN-KNAP, HRVAŠKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU, KUD MOMENT, SNG NOVA GORICA IN ZAGREBŠKI PLESNI CENTER), PLESNI TEATER LJUBLJANA

 

Foto / Photo: ANKA SIMONČIČ

 

INFO. / REZ.: 041-365-184, ptl@mail.ljudmila.org, info@ptl-lj.si, Moje karte

Vstopnice / Tickets: 10/8€ (dijaki, študenti, upokojenci / scholars, students, seniors), predhodna rezervacija ali uro pred predstavo v gledališču / prior reservation or an hour before the performance at the theatre

 

Program Plesnega Teatra Ljubljana sofinancirata Ministrstvo za kulturo RS in Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo / The programme of Plesni Teater Ljubljana is subsidized by the Ministry of Culture RS and Municipality of Ljubljana, Department for Culture

 

Izsek iz kritike

"Celotna predstava vzbudi razmišljanje o tem, ali se je moč sporazumeti z različnimi oblikami jezika, pa tudi, kako rokovati z raznorodnimi človeškimi karakteristikami, ki nam omogočijo vzpostavitev takšnih ali drugačnih medsebojnih vezi. Nekatere situacije od nas namreč terjajo več potrpežljivosti in želje po doumetju sočloveka, medtem ko druge zaradi intenzivnejše (hipne) privlačnosti od nas zahtevajo manj napora. Štirje akterji s svojimi interakcijami jasno naglasijo (ne)moč sodelovanja, pri čemer do konca zadržijo svojo individualnost in temperament." Katarina Bogataj, Neodvisni

 

Excerpt from press review

"'Free Standing' and authors of the performance question whether is it possible to agree on different forms of language, as well as how to handle the diverse human characteristics that enable us to establish interconnections. Some situations require more patience and a desire to comprehend human being, while others require less effort because of the intense attraction. Through their interactions, the four performers clearly emphasize the power of collaboration, while fully retaining their individuality and temperament." Katarina Bogataj, Neodvisni

Vir: Plesni Teater Ljubljana, Napovednik.com

Zemljevid