Predstavitev študija: PT otrok in mladostnikov

  • Kaj: Predstavitev študijskih programov
  • Kdaj: sreda, 27.5.2020 od 18.00 do 20.00
  • Kje: Spletni dogodek
  • Prireditelj: SFU Ljubljana
  • Vstopnina: Brez vstopnine

V študijskem letu 2020/21 SFU Ljubljana razpisuje specialistične študije različnih psihoterapevtskih pristopov, med katerimi je tudi Psihoterapija otrok in mladostnikov.

 

Čeprav je psihoterapija po vseh empiričnih študijah tako za preventivo na področju duševnega zdravja mladih kot tudi za zdravljenje duševnih motenj otrok in mladostnikov ključnega pomena, je v Sloveniji v okviru javnega zdravstva, socialnega varstva, šolstva, pravosodja in zasebnega sektorja praktično ni. Na primer že za prvi pogovor in diagnostični pregled v okviru javnega zdravstvenega varstva, ki jih opravljajo klinični psihologi in pedopsihiatri, je čakalna doba od pet do deset mesecev. Nato pa vse več otrok in mladostnikov dobi samo zdravila in ostane brez ustrezne psihoterapevtske obravnave. Tako se je po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje količina izdanih psihiatričnih zdravil otrokom in mladostnikom v zadnjih desetih letih povečala približno za 50 odstotkov. Ob tem številni kazalci o duševnem zdravju otrok in mladostnikov pri nas kažejo na večanje števila duševnih težav in motenj.

Eden od ključnih razlogov za tako alarmantno stanje, je tudi v tem, da primanjkuje ustreznih izobraževanj in kadra. Da bi vsaj malo pripomogli k izboljšanju razmer, na SFU Ljubljana zato v letu 2019/20 ponovno razpisujemo možnost študija Psihoterapije otrok in mladostnikov, ki prav tako kot psihoterapija za odrasle ni "enotna psihoterapija", temveč se je oblikovala specifično v okviru različnih psihoterapevtskih šol. Zato ponujamo program študija, ki je integrativen, kar pomeni, da povezuje različne psihoterapevtske šole oz. pristope (npr. psihoanalitični, sistemski, KVT). Poleg posebnih teoretičnih znanj se že v okviru multidisciplinarnega osnovnega znanja osredotoča na posebnosti prepletajočih se odnosov med psihoterapevtom in odraslimi zaupnimi osebami povezanimi z otroki in mladostniki. Pomembno je tudi, da usposabljanje ni namenjeno le za delo z otroki in mladostniki z duševnimi motnjami, temveč išče v okviru psihoterapevtske znanosti tudi odgovore na vprašanja povezana z vzgojo. S tem prispeva k optimizaciji zaščitnih dejavnikov, ki omogočajo boljšo preventivo.

Več o specialističnem študiju Psihoterapija otrok in mladostnikov najdete na spletni strani SFU Ljubljana. 

V sredo, 27. 5. 2020 ob 18.00 uri pripravljamo tudi spletno predstavitveno delavnico specialističnega študija Psihoterapija otrok in mladostnikov.

 

Vabljeni!

 

Avtor fotografije: Joseph Samson, Pixabay 

Vir: SFU Ljubljana, Napovednik.com

Zemljevid