Uspešno vodenje projektnih timov po vodniku PMBOK

Poleg standardov in metodologij projektnega managementa postaja človeški faktor ključni dejavnik uspešnega vodenja projektnih timov. Projektni managerji (vodje) zagotovo potrebujejo znanje in strokovnost, poleg tega pa sta za uspešno vodenje projektnih timov potrebna tudi osebna zrelost in razvito voditeljstvo.

Vodenje projektnih timov naslavlja svetovno priznani vodnik za projektno vodenje PMBOK® v katerem je vloga projektnega vodje podrobno opredeljena. Navezuje se na človeški faktor, ki je ključnega pomena pri uspešni izvedbi projektov.

Osrednja tema delavnice je zagotavljanje zavzetosti in sodelovanja vseh članov projektne skupine, kar je odraz strokovnosti in osebne zrelosti projektnih vodij. Udeleženci se usposobijo za uspešno vodenje projektnih timov s promoviranjem strokovnosti, odgovornosti, spoštovanja, zaupanja ter upoštevanja potenciala vseh članov projektnega tima.

Namen praktične delavnice je celostni razvoj projektnih vodij iz strokovnega in osebnostnega vidika, ki poteka na podlagi svetovno priznanih strokovnih standardov, metodologij in znanosti. Delavnica je edinstvena na področju sistemskega usposabljanja projektnih managerjev (vodij) saj združuje strokovnost in psihologijo vodenja projektnih timov.

Spoznajte teorije, metode in tehnike razvojne psihologije ter kognitivne znanosti v kombinaciji s svetovno priznanim vodnikom projektnega vodenja PMBOK®. *

Vsebina delavnice je kombinacija:

  • modernega pristopa k komunikaciji, osebnemu razvoju in psihoterapiji, ki temelji na predpostavki, da obstaja povezava med nevrološkimi procesi, jezikovnimi in vedenjskimi vzorci, pridobljenimi skozi izkušnje in da jih je mogoče spremeniti, da bi dosegli določene cilje v življenju - Neuro-linguistic programming (NLP)
  • procesa osebnostnega razvoja projektnih managerjev (vodij), ki z ozaveščanjem povezav med umom, telesom ter čustvi in osvajanjem specializiranih razvojnih tehnik in veščin za uporabo v strokovni praksi osebnostno rastejo in razvijajo svoj potencial - Brennan Healing Science (BHS)
  • dobrih praks vodilnega svetovnega združenja na področju upravljanja projektov, programov in portfeljev, ki svojim delovanjem izboljšuje uspešnost poslovnih okolij in razvija strokovnost vodenja projektov s svetovno priznanimi standardi in certifikati - Project Management Institute (PMI)

Predavatelj Zoran Korenjak je strokovno usposobljen in certificiran na vseh treh področjih, kar predstavlja redko kombinacijo poslovnih ved in osebnostnega razvoja posameznika. 

Več informacij o dogodku in programu na prvi zunanji povezavi.

Zunanje povezave: USPEŠNO VODENJE PROJEKTNIH TIMOV po svetovno priznani metodologiji in vodniku PMBOKAgencija POTI izobraževalna, svetovalna in založniška družbaAkademija PROJEKTNEGA managementa - sistematično usposabljanje projektnih managerjev

Vir: Agencija POTI - Z znanjem do cilja!, Napovednik.com

Naročite se na email listo prireditelja Agencija POTI - Z znanjem do cilja!:
S tem dovoljujete, da vaš email naslov posredujemo prireditelju za potrebe obveščanja o njegovih prihajajočih dogodkih.

Zemljevid