Vse novosti v gradbeni zakonodaji za upravne in

druge obvezne postopke v procesu graditve objektov

Dovoljevanje gradnje, pritožbe na odločbe, uporabno dovoljenje, poskusno obratovanje, tehnični pregled, legalizacija, javna korist, … tudi upoštevajoč ZIUZEOP in novelo GZ

V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Z novo zakonodajo je želel zakonodajalec poenostaviti postopke dovoljevanja gradenj in dovoljevanja uporabe objektov, zato Gradbeni zakon prinaša spremembe postopkov, ki naj bi prinesle tako skrajšanje postopkov kot zmanjšanje obsega dokumentacije. Dodatne novosti pa prinaša tudi novela Gradbenega zakona in Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP).

Za učinkovito uporabo vseh možnosti, ki jih v zvezi s postopki dovoljevanja gradnje in uporabo objektov ponuja nova gradbena zakonodaja, se je potrebno najprej seznaniti s potekom in posebnostmi upravnih postopkov ter z novimi in bistvenimi zakonodajnimi določbami:

  • pričetek gradnje je možen na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja,
  • poenostavljen postopek prevlade druge javne koristi,
  • podrobneje je določena vsebina mnenj v postopkih dovoljevanja gradnje,
  • spremembe so glede popolnosti zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja za objekte z vplivi na okolje,
  • novosti so tudi glede udeležba nevladnih organizacij v postopkih dovoljevanja gradnje,
  • in drugo … (podrobneje razloženo tekom programa strokovnega seminarja)

Novela Gradbenega zakona pa prinaša tudi podaljšanje roka za uskladitev pogojev za izvajalca (vodje del).

Celoten program seminarja si lahko preberete na prvi zunanji povezavi.

Zunanje povezave: Vse NOVOSTI v GRADBENI ZAKONODAJI za upravne in druge obvezne postopke v procesu graditve objektovAgencija POTI-izobraževalna, svetovalna in založniška družbaKreditne točke IZS (Inženirske zbornice Slovenije)

Vir: Agencija POTI d.o.o., Napovednik.com

Naročite se na email listo prireditelja Agencija POTI d.o.o.:
S tem dovoljujete, da vaš email naslov posredujemo prireditelju za potrebe obveščanja o njegovih prihajajočih dogodkih.

Zemljevid