Priprava na daljavo na izpit znanja francoščine

Pripravljalni spletni tečaji francoščine so namenjeni mednarodnim izpitom "DELF DALF junior" (za dijake) in "DELF DALF tout public" (za odrasle): DELF A2, DELF B1, DELF B2 in DALF C1. 
Na tečaju boste obravnavali štiri učne kompetence: slušno in bralno razumevanje, pisno in ustno izražanje.


JE TEČAJ ZA PRIPRAVO NA IZPITE DELF IN DALF PRIMEREN ZAME?   
Da, če želite pridobiti potrdilo o znanju francoščine, ki ga boste kot dokazilo lahko priložili prošnji za delovno mesto, življenjepisu, prošnji za vpis na francosko univezo, itd.  


 Pripravljalni tečaji  na DLEF in DALF bodo izjemoma potekali med letošnjim spomladanskim semestrom v obliki videokonference:

6. APR. – 12. JUN. 2020   

  • 1 X 2  pedagoške ure* na teden,
  • 18 pedagoških ur v 10 tednih
  • od stopnje A2 do stopnje C1
  • Lokacija: na daljavo

(*) 1 pedagoška ura = 45 minut  


 URNIKI 

  • A2, ob petekih (11.00-12.30)
  • B1, v sredah (11.00-12.30)
  • B2, ob ponedelkih (11.00-12.30)
  • C1, v četrtkih (11.00-12.30)

VPISI : do 3. 4. 2020

Prijava na: dana.sotler@institutfrance.si

 

Zunanje povezave: Več o pripravljalnih tečajih na daljavoPOTRDILA O ZNANJU FRANCOSKEGA JEZIKA DELF/DALFIZPITNI ROK DELF-DALF 2020Uvrstitveni test

Vir: Francoski inštitut v Sloveniji, Napovednik.com

Zemljevid