Evelina Umek: PreBrano - Odpovedano

Tema bralnega srečanja so ženske v literaturi. Kakšne so, kako jih dojemamo, kako se bralke in bralci do njih opredeljujemo? Lahko ženske like v romanih, povestih, kratki prozi opredelimo samo kot matere, žene, hčere, ljubimke, pustolovke ali jih dojemamo širše, na ozadju zgodovinskega časa ter v kontekstu zgodovinskega razvoja. Morda je ključ njihovega razumevanja v avtorjevem, avtoričinem odnosu do sveta?

Vir: Mestna knjižnica Ljubljana, Napovednik.com

Zemljevid