Priprava mape za sprejemni izpit ALUO

Na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje morajo kandidati pred likovnim sprejemnim izpitom oddati mapo, ki mora biti skrbno pripravljena z likovnimi deli kandidata. Mapa je prvi del sprejemnega izpiti. Z pozitivno ocenjeno mapa lahko pristopite k drugemu delu izpita.

Tečajniki morajo na tečaj prinesti svoje risbe in izdelke, ki izkazujejo kandidatovo likovno nadarjenost. Na tečaju bomo sestavili mapo, ki bo uspešno prestala pregled in vam odprla vrata k uspešnem sprejemu na željeno akademijo.

ODDAJA MAPE 3. JUNIJ 2020
sprejemni izpit
OD 6. DO 9. JULIJ 2020

Cena: 100 EUR

TERMIN: enkrat na teden po tri šolske ure, 3 tedne


Smeri kjer se oddaja mapa:
AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE

- oddelek za slikarstvo, smer slikarstvo, smer video in novi mediji
- oddelek za konserviranje in restavriranje likovnih del
- oddelek za kiparstvo
- oddelek industrijsko oblikovanje, smer industrijsko oblikovanje in smer unikatno oblikovanje
- oddelek za oblikovanje vizualne komunikacije, smer ilustracija, smer fotografija in smer grafično oblikovanje
 

šola art:tečaji
Miklošičeva cesta 38
1000 Ljubljana

sola@art-tecaji.com
art-tecaji.com
tel. 041 516 760


art:tečaji je šola za risanje, slikanje, keramiko, kiparstvo, kaligrafijo, pisavo copperplate, nakit, oblikovalske računalniške tečaje ter pripravo devetošolcev na Srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo: Umetniško gimnazijo in dijakov na fakultete likovne smeri; 1: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, 2: Pedagoška fakulteta, 3: Biotehniška fakulteta, 4: Fakulteta za arhitekturo, 5: Naravoslovnotehniška fakulteta, 6: Fakulteta za gradbeništvo, 7: Fakulteta za dizajn in 8: Zdravstvena fakulteta.

Vir: Šola art:tečaji, Napovednik.com

Zemljevid