So lahko invazivne tujerodne rastline uporabne?

SO LAHKO INVAZIVNE TUJERODNE RASTLINE UPORABNE?

Stekleni atrij Mestne hiše
10. 3.–26. 3. 2020
vsak dan 8:00-20:00

Vrste, ki jih je v okolje, v katerem prej niso uspevale, vnesel človek, imenujemo tujerodne vrste. V naše kraje prihajajo na različne načine, številne pa je človek naselil namerno, da bi imel od njih korist. Večina tujerodnih vrst v novem okolju ne preživi, ker se nanj ne morejo prilagoditi, le redke pa so se sposobne ustaliti, se uspešno razmnoževati, razširjati in celo povzročati škodo na novo osvojenem območju. Pravimo, da so takšne vrste invazivne tujerodne vrste. V svetovnem merilu so že nekaj desetletij prepoznane kot eden najpomembnejših razlogov za upadanje biotske pestrosti. Povzročajo lahko tudi gospodarsko in okoljsko škodo, nekatere so škodljive za zdravje ljudi, saj lahko povzročajo alergije, kožne reakcije in vnetja.
Odstranjene invazivne tujerodne rastline v Sloveniji trenutno kompostiramo ali sežigamo, s pilotnim projektom predelave v papir na polindustrijski ravni pa smo v Ljubljani že dokazali, da jih je mogoče tudi koristno uporabiti. V okviru evropskega projekta "APPLAUSE – od škodljivih do uporabnih tujerodnih rastlin z aktivnim vključevanjem prebivalcev" raziskujemo, kako invazivne tujerodne rastline uporabiti kot surovino za izdelke in storitve z višjo dodano vrednostjo.
Na razstavi so predstavljene vsebine in rezultati tega projekta.

Produkcija in izvedba razstave je pod okriljem Mestne občine Ljubljana, Oddelka za varstvo okolja.

Foto: Tea Kapun

Vir: Galerija Kresija, Napovednik.com

Zemljevid