ČitalniceRasistični feminizem v imenu pravic žensk

Knjiga V imenu pravic žensk Sare Farris je v izvirniku izšla leta 2017 (In the Name of Women's Rights: The Rise of Femonationalism, Duke University Press) in se nemudoma uvrstila med referenčna dela sodobnega marksističnega feminizma.
Farris v izčrpni študiji opozori na nepričakovano in zaskrbljujoče zavezništvo zahodnoevropskih nacionalistov, neoliberalcev in določenih feministk, ki jih enoti ideja, da je treba ženske iz muslimanskih, nezahodnih kultur "rešiti" – v istem zamahu pa njihove moške sorodnike obtožujejo, da so posiljevalci, kriminalci, nekdo, ki nam odžira službe in blaginjo.

Zakaj se konservativni politični akterji v Evropi zavzemajo za uboge tuje ženske? V čem se položaj moških migrantov razlikuje od migrantk? Z analizo političnih programov in ukrepov v Franciji, Italiji in na Nizozemskem avtorica pokaže, da razlog niso preprosto skupni islamofobni nazori, temveč da izvira iz politične ekonomije skrbstvenega dela, v kateri migrantke zasedajo ključno mesto. Emancipacija migrantk namreč v praksi pomeni: na Zahodu jih zaposlujejo kot skrbnice, negovalke, varuške in čistilke – s tem pa emancipirajo predvsem zahodne ženske (in moške), saj jih razbremenijo levjega deleža reproduktivnih opravil. Ideološka in političnoekonomska formacija, ki jo Farris poimenuje femonacionalizem, je torej v prvi vrsti simptom sodobnega neoliberalnega kapitalizma, ki razkriva protislovja feministične politike danes.

Knjigo bo predstavila sociologinja in prevajalka Antonija Todić, ki bo delo umestila v okvir feminističnih teorij o družbeni reprodukciji in orisala njegovo relevantnost za slovenski prostor.

Čitalnice so celoletni cikel pogovorov in predavanj v organizaciji projekta UDESIN in Kooperative THD. Vzpostavljajo skupen prostor mišljenja aktualnih družbenih situacij ter novih umetnostnih, političnih in znanstvenih praks.

Vir: Divja misel, Napovednik.com

Zemljevid