Lela B. Njatin: Zdaj je človeštvu dovoljeno čakati

Vabimo vas na otvoritev razstave Lele B. Njatin z naslovom Zdaj je človeštvu dovoljeno čakati, ki bo v petek, 6. marca 2020 ob 19. uri v galeriji Hiše kulture v Pivki.

Kustosinja razstave: Mojca Grmek

Lela B. Njatin je v slovenskem umetnostnem prostoru prisotna že več kot 40 let. Na splošno bi jo lahko opredelili kot konceptualno umetnico, ki izhaja iz misli in skozi njeno manifestacijo v umetniškem delu ter gledalčevo percepcijo in refleksijo odpira pot k smislu. Njeno vodilo pri ustvarjanju je neomajna vera v univerzalno bistvo umetnosti, ki je v tem, da krepi človeškost človeka, se pravi njegovo zmožnost, da producira (s)misel. Spričo te predpostavke njeno ustvarjanje ni zavezano materialnemu in zlahka prehaja med različnimi področji in praksami. Njena umetniška dela so tako večinoma interdisciplinarna; na formalni ravni največkrat privzamejo oblike, kot so instalacija, urbana intervencija, performans..., na vsebinski pa pogosto odpirajo teme, kot so kolektivni spomin, kulturna identiteta, konstitucija skupnosti, (dis)kontinuiteta prostora in časa, razmerje med umetnostjo in kulturnimi institucijami...

Na tokratni razstavi umetnica predstavlja svoja novejša dela, ki izrazito zastopajo njen primarni konceptualizem. To so Nevidne skulpture (2016), Past besed (2017), Mentalni ambient Kočevje (2017) in interaktivni performans Nevidna skupnost (2020), ki ga bo izvedla na otvoritvi. V njih predstavlja umetnost kot idejo, ki je z materialnim zgolj posredovana, način posredovanja pa je takšen, da se od vsakdanjih situacij komaj kaj razlikuje. Dela povezuje naslov Zdaj je človeštvu dovoljeno čakati, s katerim se umetnica navezuje na misel nemškega filozofa Friedricha Nietzscheja (1844–1900), ki pravi, da je človeku v trenutku, ko opusti vero v nesmrtnost duše, dovoljeno čakati na (spo)znanje. Ko znanje ni več razumljeno kot vozovnica za posmrtno življenje, postane vrednota sama po sebi, človek pa lahko živi življenje, v katerem sam ustvarja lastno znanje, do mere, ki mu jo to življenje pač dopusti. Razstavljena dela Lele B. Njatin terjajo čas za premislek, ne da bi pričakovala hitropotezne odločitve, ki v predkataklizmičnem vzdušju usmerjajo naš vsakdan. Kakor da bi z miselnim premikanjem skozi večplastnost njenih konceptov dodajali čas življenju.


Lela Angela Mršek Bajda (1963), ki ustvarja pod psevdonimom Lela B. Njatin, je diplomirala iz primerjalne književnosti in filozofije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. V prvem obdobju umetniškega delovanja, med leti 1977 in 1984, je ustvarjala samostojno in kot članica kolektiva Westeast na različnih področjih (literatura, film, gledališče, fotografija, instalacija, urbana intervencija idr.). V drugem obdobju, ki se je začelo leta 2010, se posveča predvsem področju vizualne umetnosti. V tem času je svoje delo predstavila na številnih samostojnih in skupinskih razstavah v Sloveniji in v tujini, med katerimi je najpomembnejšja pregledna razstava v Muzeju suvremene umjetnosti v Zagrebu leta 2016. Živi in dela med Ljubljano in Kočevjem.

Vir: Hiša kulture v Pivki, Napovednik.com

Zemljevid