Delavnica Moč arhetipov : Otrok

"Trenutek, ko moč zasije iz vsake celice. Odločnost, zavedanje. Tvoja volja, hoja po poti lastnega srca. Poglobitev v svetost obstajanja, jasnost vsega."

Sklop štirih delavnic "Moč arhetipov" je namenjen aktiviranju naše fizične, čustvene, mentalne in duhovne moči. Arhetipi nam slikovito pokažejo, kako upravljamo s svojo energijo, komu jo dajemo oz. v kolikšni meri smo se pripravljeni predati božanskemu vodstvu. Na svoje življenje pogledamo z vidika simbolov oz. vzorcev obnašanja, razmišljanja in delovanja, dobimo ključ za razumevanje svojega življenja, globljega smisla le-tega. Arhetipi so namreč mogočno orodje, s pomočjo katerega prodremo v neraziskano prostranstvo podzavesti, kjer prebudimo speče spomine, na površje prinesemo starodavno modrost, aktiviramo svoje največje talente in darove, osvetlimo zavezo oz. posvečeni dogovor, ki smo ga sklenili v duhovnem svetu, ozavestimo, kdo smo in sprejmemo pot, po kateri hodimo, dojamemo svoje izbire.
Zato srčno vabljeni na delavnice "MOČ ARHETIPOV", na katerih bomo na štirih zaporednih srečanjih spoznali in v polnosti sprejeli svojo žrtev, prostitutko, saboterja in otroka – univerzalne arhetipe, ki so skupni vsem ljudem sveta. Dojeli bomo, zakaj in kako so se izoblikovali ter na katerih področjih svojega življenja jih najlažje zaznamo. Začutili bomo njihove senčne plati in jih spremenili v naše največje zaveznike. S tem bomo zgradili trdne temelje za svojo prihodnost ter v polnosti aktivirali svojo moč, pričeli delovati častno, duhovno rasti in se razvijati.

 

Delavnice bodo potekale ob sobotah ob 10.00 uri (trajale bodo do predvidoma 20.00 ure z vmesnim odmorom za kosilo). Predvideni termini: 30.05.20, 20.06.20, 25.07.20 in 22.08.20. Cena posamezne delavnice je 125 EUR.

 Kratka vsebina in predvideni termini:
1. Druženje "OTROK"
Otrok je varuh naše nedolžnosti (občutka, da je v življenju možno doseči vse) in je najmočnejši vzorec v naši podzavesti, kajti vanj vstopimo že v času spočetja. Podaja nam osnoven pogled na življenje, odstira občutke povezane z nego, varnostjo, zanesljivostjo in družino. Ima veliko vidikov – lahko je ranjeni otrok, zapuščeni ali osiroteli otrok, odvisni oz. večni otrok, nedolžni ali čarobni otrok, naravni otrok ali pa božanski otrok. Otrok nam pomaga, da zaustavimo samozlorabe, se povežemo s svojo ustvarjalnostjo ter se na novo rodimo. Navdihne nas, da prestopimo utesnjujoče meje.
2. Druženje "ŽRTEV"
Žrtev je varuhinja našega samospoštovanja. Njeno osnovno vprašanje je, ali smo oseba, ki je neodvisna in odgovorna za svoje življenje. Od nas zahteva, da preverimo občutek moči v odnosih z drugimi, da se vprašamo, ali znamo postavljati meje, da preverimo, kdo nadzoruje in usmerja naše življenje oz. kako se odzivamo na avtoritete. Žrtev se oglasi še zlasti tedaj, ko se počutimo življenjsko ogrožene in nas vodi v smer, da razvijemo samozavest, da v sebi prebudimo pogum, iskrenost, vzdržljivost in spoštovanje samih sebe.
3. Druženje "PROSTITUTKA"
Prostitutka uspeva v najbolj vsakdanjih in običajnih razmerah in pogosto pride na površje tedaj, ko se kakorkoli zamajejo temelji našega obstoja. Največkrat se pokaže v podobi zanič partnerskega odnosa ali pa klavrne službe oz. tedaj, ko zabarantamo svojo dušo, pamet in/ali telo za fizično in finančno preživetje ali pa dobiček. Njeno osnovno vprašanje je, v kolikšni meri smo pripravljeni prodati svoja moralna načela, resnico, dostojanstvo, čast, talente in darove, ideje … za materialno varnost. Prostitutka je varuhinja naše vere oz. preizkuša njeno moč – če imamo zares globoko zaupanje, nas nihče ne more kupiti. Ker vemo, da zmoremo poskrbeti zase in tudi, da nas varuje višja (božanska) sila. A če slednjega ni, sprejmemo ceno, ki jo ponudi okolje in izdamo sami sebe.
4. Druženje "SABOTER"
Saboter je varuh naših izbir oz. globokih notranjih in zunanjih sprememb. Saboter nas naščuva, da zavračamo priložnosti in s tem jasno pokaže na naše strahove pred tem, da bi prevzeli odgovornost zase in za to, kar ustvarjamo. Namesto da bi se spoštovali in delovali, si govorimo, da nismo dovolj dobri, vredni, lepi, pametni, pripravljeni, usposobljeni … S tem pa spodkopavamo svojo moč, srečo in uspeh. Če saboterju ne prisluhnemo, pričnemo zatirati sami sebe ali pa se v nas prebudi želja onemogočati druge.

Štirje osnovni arhetipi – otrok, žrtev, prostitutka in saboter simbolizirajo naše glavne življenjske preizkušnje in tudi način, kako se obdržati pri življenju. Predstavljajo naše strahove in ranljive točke, ki povzročajo, da v materialnem svetu zabarantamo moč svoje duše, da ne sledimo začrtanemu poslanstvu oz. posvečenemu dogovoru. Pokažejo nam, kako se odzivamo na avtoritete, z njimi ozavestimo svojo ranljivost in strah, da bi postali žrtev. Pomagajo nam spregledati, kako sabotiramo svoje ustvarjalne priložnosti in spodkopavamo svoje sanje. Odprejo nam oči za spoznanje, da ne potrebujemo biti naprodaj, omogočijo nam, da se popolnoma opremo nase in sčasoma tam, kjer drugi vidijo ovire, mi zaživimo svoje potenciale.

 

Ker se bomo na prvem srečanju posvetili arhetipu otroka, za pripravo na delavnico v globinah svoje duše začutimo in zapišimo (zapis prinesimo s seboj):

  • Kateri vidik otroka prevladuje v našem življenju (ranjeni otrok, zapuščeni ali osiroteli otrok, odvisni oz. večni otrok, nedolžni ali čarobni otrok, naravni otrok ali pa božanski otrok)?
  • Katere otroške rane so še vedno nezaceljene in jih danes usmerjamo proti sebi – sami sebe zlorabljamo?
  • Kakšne občutke imamo v povezavi z nego, varnostjo, zanesljivostjo in družino?
  • Ali zares živimo samostojno in odgovorno, presegamo utesnjujoče meje naše družine, skupnosti, naroda … in sebe postavljamo na prvo mesto?
  • V kolikšni meri uporabljamo svoje ustvarjalne sposobnosti, se zavedamo, da je možno v življenju doseči vse?

KJE: Ljubljana, Kotnikova ulica 28, Tempelj POT SRCA (soba 413)
KDAJ: sobota, 30.05.20, ob 10.00 uri

CENA: 125 EUR

PRIJAVE: milena.matko@siol.net

 

Dobrodošli tudi vaši znanci, prijatelji oz. osebe, za katere čutite, da jim bo delavnica prinesle zadovoljstvo ter ljubeč blagoslov.

 

Z ljubeznijo in spoštovanjem,

Milena Matko

Vir: Pot srca, Milena Matko s.p., Napovednik.com

Zemljevid