Splošna filozofija in izpoved posameznika

  • Kaj: Instalacija
  • Kdaj: sreda, 26.2.2020 do petek, 27.3.2020
  • Kje: Galerija ŠKUC, Stari trg 21, Ljubljana
  • Prireditelj: Društvo ŠKUC
  • Vstopnina: Brezplačno za mladoletne, študente, dijake, upokojence, brezposelne in samozaposlene v kulturi. Za ostale 1 EUR.

Luka Savić: Splošna filozofija in izpoved posameznika

Umetnik: Luka Savić

Kurator: Guy Robertson

26. 2. – 27. 3. 2020, Galerija Škuc

___________    

Obrazstavni dogodki:

26. 2. ob 18.00: javno vodstvo z umetnikom Luko Savićem in kuratorjem Guyjem Robertsonom (dogodek bo potekal v angleškem jeziku)

12. 3. ob 18.00: pogovor med umetnikom Luko Savićem in gostom

26. 3. ob 18.00: javno vodstvo z umetnikom Luko Savićem

___________      

Lepo vabljeni na odprtje samostojne razstave Luka Savića 26. 2. ob 19.00!

___________

Luka Savić na podlagi študija zahodne filozofije in estetike uporablja različne medije za ustvarjanje enigmatičnih instalacij, ki vključujejo in prilagajajo umetnostnozgodovinske reference ter filozofske ideje. Predvsem ga zanima, kako se abstraktni, univerzalni koncepti nanašajo na individualno izkušnjo: Kako naj, denimo, umetnik uporablja ikonografske motive – vizualne simbole in znake, ki jih umetniki uporabljajo že tisočletja – za komunikacijo s svetom, obenem pa upošteva tudi specifičnosti lastnih izkušenj. Savić nas nato vodi k naslednjemu vprašanju: Ali ima umetnost, ki stremi k univerzalno razumljivemu jeziku, večje izrazne možnosti od tiste, ki ne? Tako kot zamišljena muza v sloviti Melanholiji I Albrechta Dürerja – umetniškem delu, ki ga je Erwin Panofsky, čigar študije ikonografije so prelomnega pomena, opisal kot "objektivni izraz splošne filozofije in subjektivno izpoved posameznika"[1] – vandramo skozi Savićeve instalacije, gnani s simboli navidezno racionalnega in univerzalnega sveta, obenem pa ugibajoči o vlogi oblikovanja mitov in ustvarjalnosti pri prepoznavanju lastnega mesta znotraj njega.

Guy Robertson

Več o razstavi: 

___________

Luka Savić (1990) je umetnik in filozof, rojen v Ljubljani. Pred študijem filozofije na Filozofski fakulteti v Ljubljani je tu študiral tudi vizualno  umetnost na Akademiji za vizualne umetnosti (AVA). Njegova dela so bila razstavljena širom Evrope, nazadnje v Mahler & LeWitt Studios v italijanskem Spoletu, kjer je bil rezidenčni umetnik; Arte Fiera Polis, Bologna; 31. Grafični bienale v Ljubljani ter Galerija DLUL tudi v Ljubljani. Od leta 2011 do 2017 je bil asistent  Mirana Moharja, člana skupine IRWIN. Od leta 2017 je sodelavec Studijskega arhiva Davida Gotharda, delujoč med Ljubljano, Londonom in italijansko Gorico. Kot gost je predaval na različnih institucijah po Evropi, pomagal pri oblikovanju scenografij in razstav: nazadnje razstavo ruskih ikon v Mestnem muzeju Ljubljana. Trenutno študira na magistrski stopnji na Oddelku za transdisciplinarne umetnosti dunajske Univerze za uporabne umetnosti.

___________            

 

 

[1] Erwin PANOFSKY, The Life and Art of Albrecht Dürer, Princeton 1995, p. 171.

 

Razstavo omogočata: Mestna občina Ljubljana in Ministrstvo za kulturo

___________            

Luka Savić: General philosophy and the confession of an individual man

Artist: Luka Savić

Curator: Guy Robertson

26 February – 27 March 2020, Škuc Gallery

___________      

You are kindly invited to attend the opening of Luka Savić’s solo exhibition on February 26 at 19:00!

___________

Informed by his studies in the fields of Western philosophy and aesthetics, Luka Savić uses a variety of media to create enigmatic installations which incorporate and adapt art historical references and philosophical ideas. He is primarily interested in how abstract, universal concepts relate to individual experience: How, for example, can an artist use iconographic motifs – visual symbols and signs which have been used by artists for millennia – to communicate with the world at large whilst acknowledging the specificities of their own experience? Savić leads us to a second question: Does art which strives for a universally comprehensible language have greater expressive possibilities than one which does not? Like the confused muse in Albrecht Dürer’s famous Melancholia I – an artwork which Erwin Panofsky (whose studies in iconography were seminal) described as an "objective statement of general philosophy and the subjective confession of an individual man"[1] – we wander through Savić’s installations goaded by the symbols of an apparently rational and universal world whilst puzzling the role of myth-making and creativity in identifying our place within it.

Guy Robertson

More about the exhibition.

___________

Luka Savić (1990) is an artist and a philosopher, born in Ljubljana, Slovenia. He studied fine arts at the Academy for Visual Arts (AVA) in Ljubljana before going on to study philosophy at the Faculty of Arts in the same city. His works have been exhibited across Europe, most recently at the Mahler & LeWitt Studios, Spoleto, IT (where he was artist-in-residence); Arte Fiera Polis, Bologna, IT; 31st Graphic Biennale, Ljubljana, SI; and at DLUL Gallery, Ljubljana, SI. From 2011 to 2017 he was an assistant of Miran Mohar, who is a part of the IRWIN group. Since 2017 he has been an associate of David Gothard’s Studio Archive, based between Ljubljana, London and Gorizia. He has guest lectured at various institutions across Europe, helped to create set-designs and designed exhibitions: most recently a Russian Icons exhibition at the City Art Gallery in Ljubljana, SI. He is currently studying for his MA at the faculty for Angewandte Kunst in Vienna at the department for Transarts (trans-disciplinary-arts).

___________      

Exhibition events:

2. at 18:00: Guided tour with artist Luka Savić and curator Guy Robertson
3. at 18:00: Artist Talk with artist Luka Savić and guest
3. at 18:00: Guided Tour with artist Luka Savić
___________

 

 

[1] Erwin PANOFSKY, The Life and Art of Albrecht Dürer, Princeton 1995, p. 171.

 

Zunanje povezave: bit.ly/3293qpmPredstavitev na strani Društrva ŠKUCStran Galerije Škuc

Vir: Društvo ŠKUC, Napovednik.com

Izpostavljeni ustvarjalci: Luka Savić

Naročite se na email listo prireditelja Društvo ŠKUC:
S tem dovoljujete, da vaš email naslov posredujemo prireditelju za potrebe obveščanja o njegovih prihajajočih dogodkih.

Zemljevid