Veronika Valdes: Dark Dinner

DARK DINNER / TEMNA VEČERJA

plesna predstava / a dance performance

 

Avtorstvo, koreografija in ples / Authorship, Choreography & Dance: VERONIKA VALDÉS

Soustvarjanje in ples / Co-creation & Dance: JANA MENGER

Dramaturgija / Dramaturgy: ANDREJA KOPAČ

Glasba / Music: MATEVŽ KOLENC, Erik Satie - Gnossienne no.1

Video: TOMAŽ GORKIČ

Oblikovanje luči in kostumov / Lighting and Costume Design: PETRA VEBER

Tehnična podpora in izvedba / Technical Support & Execution: ALJAŽ ZALETEL

Kreativna producentka / Creative Producer: KATJA SOMRAK

Produkcija / Produced by: PLESNI TEATER LJUBLJANA 2019 – AVTORSKI OPUS

Koprodukcija / Co-produced by: VITKAR ZAVOD

Zahvala / Thanks to: BRANKO POTOČAN

 

Foto / Photo: ŠPELA BERGANT

 

INFO. / REZ.: 041-365-184, ptl@mail.ljudmila.org, info@ptl-lj.si, Moje karte

Vstopnice / Tickets: 10/7€ (dijaki, študenti, upokojenci / scholars, students, seniors), predhodna rezervacija ali uro pred predstavo v našem gledališču / prior booking or an hour before the performance at our theatre

 

Program Plesnega Teatra Ljubljana sofinancirata Ministrstvo za kulturo RS in Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo / The programme of Plesni Teater Ljubljana is subsidized by the Ministry of Culture RS and Municipality of Ljubljana, Department for Culture

 

Izsek iz kritike

"Obe akterki, Jana in Veronika, prepričljivo ter zrelo gradita zasnovano atmosfero odnosov dveh oseb, dveh žensk. Teža tematike je idejno vešče zgoščena, docela slikovito izpisana v dobri zasnovi njune plesne konotacije." Daliborka Podboj, Parada plesa

 

Excerpt from press review

"Both performers, Jana and Veronika, are convincingly and maturely building a designed atmosphere of relationships between two people, two women. The weight of the theme is skillfully concentrated, fully pictured in a good conception of their dance connotation." Daliborka Podboj, Dance Parade

Vir: Plesni Teater Ljubljana, Napovednik.com

Zemljevid