Vesna V. Godina: Partnerstvo in ljubezen

Današnje ljubezensko življenje je v marsičem drugačno od ljubezni v preteklosti. Tako kot P. Verhaeghe v  "Ljubezni v času osamljenosti" bomo skušali nekatere značilnosti libidinoznega razvoja posameznika povezati z sodobnim partnerstvom. Obstajata dve vrsti ljubezni, ki se na individualni ravni drugače izražata in sta povezani s problematiko današnjega partnerstva. Kako sta "Ojdipov kompleks" in njegova razrešitev ter izkušnja iz zgodnje otroške nege povezana s problemi v partnerstvu?

Prijave in informacije: Živa Center, 051 454 355

Vir: Živa Center, Napovednik.com

Zemljevid