Urška Centa: ENO - ONE

  • Kaj: Predstava sodobnega flamenka
  • Kdaj: petek, 14.2.2020 od 19.00 do 20.00
  • Kje: Cankarjev dom, Ljubljana
  • Prireditelj: Flota
  • Vstopnina: 14 / 9 EUR

Urška Centa: ENO - ONE

Predstava sodobnega flamenka

*English below

Avtorstvo in koreografija: Urška Centa
Ples: Urška Centa, Tina Habun
Avtorstvo glasbe in izvedba: Robert Jukič, Tomaž Gajšt
Dramaturgija: Andreja Kopač
Oblikovanje svetlobe in videa: Borut Bučinel
Fotografija: Andrej Lamut
Produkcija: Flota, zavod, Murska Sobota in Flota, Ljubljana
Koprodukcija: Cankarjev dom
S podporo Ministrstva za kulturo RS in Mestne občine Ljubljana.
Sponzorji: Medex, Mercator, BTC, Riko, Medicop
Donatorji: ELES, Odvetniška družba Krapenc in odvetniki

Kosovelova dvorana
14 / 9* EUR

Predstava ENO – ONE je predstava o ženski in njenem iskanju svobode in soobstoja.

Z drugimi ženskami si deli isto telo, prostor in čas. Z njimi gradi ENO, ONE pa se zrcalijo v njeni ednini. Njeni koraki so skupni koraki, njena misel je misel neštetih in njeno krilo je polje, na katerem lahko obstaja samo skupaj z njimi. Vse dokler njenega občutka pripadnosti ne preseka slutnja individuuma in vseh njenih por ne naseli vonj svobode.

Predstavo gradi gibalna govorica flamenka, ki se radovedno druži s formo sodobnega plesa in urbanega zvoka, ki si z lahkoto izposoja pri drugih glasbenih kulturah. Gibalni izraz, telesni znaki flamenka – udarci nog, tleskanje, ploskanje, dih in glas – služijo kot glasbeni inštrument in soustvarjajo glasbeno kompozicijo.

Ženska, ki pleše.

Urška Centa kot solistka v flamenku zastopa sebe, svojo dvojnost in svoje prebliske, s katerimi si išče pot do sebe skozi drobljenje pravil, ki jih postavlja tradicija flamenka, in se podaja v prvinski ustvarjalni svet, v katerem ima intuicija prednost pred razumom.

Na odru tako spremljamo "njeno" podvojitev v podobi dveh plesalk, kot tudi "njeno" razširitev v podobi dveh glasbenikov, ki omogočata nenehen dialog z "njo" in "njenim" notranjim monologom, ki sili na plan. ENO – ONE je tako njena podoba, ki je nedeljiva z zunanjim svetom, njeno prelamljanje giba in besede, ob čemer si ne prizadeva rekonstruirati vprašanj smisla, temveč odgovoriti na nagovor vseh, ki skupaj z njo (v)stopajo v dialog, v katerem še vedno ostaja ona – neskončno (p)osebna, nenavadna, eterična, enigmatična, fluidna, skrivnostna, magična. Ženska, ki pleše. (Andreja Kopač)
__________________________________________

Urška Centa: ENO - ONE
Contemporary flamenco performance

Concept, choreography: Urška Centa
Dance: Urška Centa, Tina Habun
Music: Robert Jukič, Tomaž Gajšt
Dramaturgy: Andreja Kopač
Light and video design: Borut Bučinel
Photography: Andrej Lamut
Production: Flota, Ljubljana, Flota
Co-production: Cankarjev dom
Supported by Ministry of Culture of the Republic of Slovenia and City of Ljubljana.
Sponsors: Medex, Mercator, BTC, Riko, Medicop
Thanks to ELES, Odvetniška družba Krapenc in odvetniki.

Kosovel Hall
14 / 9* EUR

ENO – ONE is a performance about a woman and her quest for freedom and co-existence.

She shares a single body, space and time with other women. She builds oneness with them, and they are reflected in her singularity. Her steps are common steps, her thought is the thought of countless others and her wing is a field that allows only collective co-existence. Until her sense of belonging is dispelled by a taste of the individual and her pores are imbued with the smell of freedom.

The show is grounded in the language of flamenco, exploringly coupled with contemporary dance and urban sound that effortlessly draw from other musical cultures. The elements of movement, flamenco’s physical complements – foot stomping, finger snapping, palmas handclapping, breath and voice – constitute a musical instrument and co-shape the musical composition.

Vir: Flota, Napovednik.com

Zemljevid