Literatura in etika med Vzhodom in Zahodom

  • Kaj: Kulturna prireditev
  • Kdaj: sreda, 15.4.2020 ob 10.00
  • Kje: Cankarjev dom, Ljubljana
  • Prireditelj: Cankarjev dom
  • Vstopnina: Brezplačne vstopnice

Mednarodni simpozij

V osemdesetih in devetdesetih letih dvajsetega stoletja je ameriško – ter pod njenim vplivom kmalu tudi globalno – literarno vedo zaznamovalo intenzivno prevpraševanje razmerja med literaturo in etiko. Za ta očitni porast etiških raziskav se je v literarnokritiški stroki uveljavil izraz "etični obrat", za njegove najvidnejše predstavnike, teze in metode pa nadpomenka "etično kritištvo".

Martha Nussbaum, Wayne C. Booth in Alasdair MacIntyre so s svojimi privrženci (in kritiki) razpravo o razmerju med literaturo in etiko postavili v izrazito filozofski kontekst, pri čemer so izzive moderne literature soočali z (neo)aristotelskim etiškim horizontom. Tej spodbudi je sledila druga struja etičnega obrata, ki je ohranila filozofski ton, a spremenila njegovo usmeritev: literarni teoretiki, kakršna sta Gayatri Spivak in J. Hillis Miller, so s pomočjo etike drugega/Drugega (Emmanuel Lévinas) in literarnih vidikov dekonstrukcije (Jacques Derrida, Paul de Man) zamajali tradicionalni humanistični okvir etičnega kritištva.

V zadnjih dveh desetletjih etično kritištvo vse močneje sooblikujejo kitajski literarni raziskovalci, zbrani okrog Nieja Zhenzhaa, vodilnega nezahodnega predstavnika etičnega obrata, ki je na svetovni ravni postavil eno izmed najuspešnejših uredniških, organizacijskih in institucionalnih opor sodobni etični literarni vedi.

Lani smo z monografijo Etični obrat v literarni vedi Toma Virka dobili tudi prvi slovenski sistematični prikaz tega globalnega literarno-teoretskega fenomena.

Simpozij Etika in literatura med Vzhodom in Zahodom, na katerem bodo sodelovali vodilni kitajski in evropski raziskovalci razmerja med literaturo in etiko, bo – prek soočenja vzhodnih in zahodnih literarnih, filozofskih in religioznih kanonov – celovito tematiziral ključna vprašanja sodobnega etičnega kritištva.
 

Vir: Napovednik.com, Cankarjev dom

Zemljevid