Kulturni bazar

Dogodek bo osredotočen na strokovno usposabljanje, namenjeno strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, strokovnim delavcem na področju kulture ter kulturnim ustvarjalcem, strokovnim delavcem širše strokovne javnosti, ki lahko pri svojem delu vključujejo kulturnovzgojne vsebine, ter strokovnim delavcem in študentom različnih fakultet in akademij.

Osrednja tema Kulturnega bazarja 2020 je Različnost, ki jo želimo obravnavati z različnih vidikov: raznolikosti same kulture, tematske raznolikosti, dela z ranljivimi in marginaliziranimi skupinami, otrokovih pravic in enakih možnosti …

Načrtujemo program, ki bo strokovne delavce opolnomočil pri obravnavi različnih tematik, ki se dotikajo različnosti. Tematsko bomo sledili naslednjim sklopom: Dostopnost do umetniških in kulturnih vsebin, Umetnost in kultura kot polje različnosti, Opolnomočenje manjšin skozi umetnost in kulturo ter Umetnost in kultura odpirata prostor za različnost.

Vir: Napovednik.com, Cankarjev dom

Zemljevid