Dogodek je že minil.

Capoeira Maribor - tečaj za otroke

Capoeira je igra, rekreacija, glasba, zabava, druženje, sprostitev in še več. Na vadbi premigamo celo telo. Vsak lahko v njej najde nekaj zase.

Otroci se na capoeiri zabavajo, se dobro premigajo in pridobijo nove spretnosti.

Ker capoeira vključuje prvine igre, borilne veščine, plesa, glasbe in gimnastike, se otroci na vadbi ne dolgočasijo. Na vadbi capoeire se naučijo osnovna gibanja, elemente napada, obrambe in akrobacij. Program vključuje tudi petje tradicionalnih pesmi v portugalskem jeziku in igranje inštrumentov. Otroci se učijo portugalščine preko petja, glasbe in igre.

Otroka je smiselno vključiti v rekreativno dejavnost čim prej. Pomembno je, da so prve izkušnje z rekreacijo povezane z igro, zabavo in sprostitvijo, obenem pa naj bodo dovolj pestre, zanimive in zahtevne, da je otrok dovolj motiviran, da vztraja. Capoeira je zaradi svoje pestrosti, dinamičnosti in zahtevnosti za otroke izredno zanimiva, saj jim predstavlja velik izziv. Nekaterim otrokom je bolj všeč gibanje, drugim igranje na inštrumente, tretjim petje, nekateri pa se ne morejo odločiti, kaj imajo raje.

Na vadbi capoeire otroci spoznavajo in premagujejo omejitve lastnega telesa, se kreativno izražajo in razvijajo občutek za ritem. Vadba capoeire izboljšuje njihovo zbranost, koordinacijo v prostoru, gibljivost, vzdržljivost in moč. Otroci se učijo premagovati občutke strahu in sramu pred petjem in javnim nastopanjem. Ker capoeira ne spodbuja tekmovalnosti, temveč sodelovanje, otroci na vadbi hitro in enostavno sklepajo nova prijateljstva.

Poslanstvo ŠKD Capoeira Slovenija je, da omogoča varno in sistematično vadbo capoeire, da izboljšuje kvaliteto življenja in zdravje vadečih ter da vzpodbuja dobre medsebojne odnose, kar poudarja tudi slogan društva 'Capoeira v dobri družbi'.

V Mariboru treningi za otroke potekajo ob ponedeljkih in sredah. Urnik:

OŠ Maksa Durjave, Ruška cesta 15, Maribor (telovadnica)
- Ponedeljek od 17.30 do 18.15 (otroci od 4 do 9 let)
- Ponedeljek od 17.30 do 19.00 (otroci nad 10 let)

OŠ Prežihovega Voranca, Gosposvetska 10, Maribor (mala telovadnica)
- Sreda od 18.00 do 19.30 (otroci nad 9 let)

 

Društvo organizira tudi treninge za odrasle:

OŠ Maksa Durjave, Ruška cesta 15, Maribor (telovadnica)
- Ponedeljek od 17.30 do 19.00

OŠ Prežihovega Voranca, Gosposvetska 10, Maribor (mala telovadnica)
- Sreda od 18.00 do 19.30

 

Več:

capoeira.slovenija@gmail.com
041 504 621, 040 820 364

Vir: Športno in kulturno društvo Capoeira Slovenija, Napovednik.com

Zemljevid