ODPADE - Bukovi gozdovi

Predavanje iz cikla #Zemlja

Bukev je edina drevesna vrsta, ki je široko razširjena samo na evropski celini. Ima široko ekološko amplitudo in jo pri nas najdemo na zmerno suhih do zmerno vlažnih rastiščih, v različnih talnih razmerah in od nižin do subalpinskega pasu. V predavanju bodo predstavljene poglavitne skupine bukovih gozdov v Evropi in pri nas. Omenili pa bomo tudi razloge za vpis pragozdnih ostankov Krokar in Snežnik Ždrocle na UNESCO-v seznam naravne dediščine. 

Predava: izr. prof. dr. Andraž Čarni

Več.

Vir: Prirodoslovni muzej Slovenije, Napovednik.com

Zemljevid