Predavanje Lucije Grahek

   Belokranjski muzej Metlika in Slovensko      arheološko društvo

                               vabita na predavanje 

 

                                     Lucije Grahek

 

                Nove raziskave železnodobnega grobišča

                         na Pezdirčevi njivi v Podzemlju

 

                   v sprejemnico Belokranjskega muzeja

                    v prvem nadstropju metliškega gradu

Vir: Belokranjski muzej Metlika, Napovednik.com

Zemljevid