Vloga intelektualnih vrlin v medreligijskem dialogu

izr. prof. dr. Vojko Strahovnik, Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta

Avtor bo v okviru predavanja naslovil dve vprašanji.

Prvo je vprašanje o položaju in vlogi religije v javnosti oz. v prostoru javne razprave. Njegova osrednja teza bo, da takšen (vrednostni ali moralni) dialog ne more in ne sme biti nevtralen, ampak nasprotno, zavzet.

Drugo vprašanje pa zadeva vlogo spoznavnih vrlin v javni razpravi in v medreligijskem dialogu. Tukaj bo izpostavil predvsem osrednji pomen spoznavne pravičnosti kot predpogoja za takšen dialog.

 

Vir: Napovednik.com, Cankarjev dom

Zemljevid